Met 55 nieuwe windturbines in 2022 staan in Vlaanderen nu 672 operationele molens. Door die nieuwe installaties groeide het vermogen van die groene energie met 204 megawatt tot 1.749 megawatt.
...

Met 55 nieuwe windturbines in 2022 staan in Vlaanderen nu 672 operationele molens. Door die nieuwe installaties groeide het vermogen van die groene energie met 204 megawatt tot 1.749 megawatt. "Er is nood aan een jaarlijkse aangroei van 150 megawatt om de doelstelling van 2.500 megawatt in 2030 te halen", stelt Bart Bode, de directeur van de Vlaamse Windenergie Associatie (VWEA). "Ik hoop dat we na twee sterke jaren in 2023 dat tempo halen, maar ik ben er niet gerust in. Bij onze leden heerst veel onzekerheid. De trage vergunningsprocedures wegen op de snelheid waarmee de exploitanten van de windmolenparken nieuwe projecten opstarten."Lees verder onder de video (Kanaal Z)De Vlaamse regering heeft onlangs wel een aantal maatregelen genomen om de doorlooptijd van de vergunningen te verkorten. Zo is er geen tussenkomst van het provinciale niveau meer voor de aflevering van vergunningen. Ook heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen extra personeel aangetrokken."We hopen dat de raad niet te veel de grenzen van de wetgeving opzoekt", signaleert Bode. "Dat is dikwijls een probleem." De wet eist bijvoorbeeld dat voor installaties in landbouwgebied een esthetische toets wordt afgeleverd. "Die vereiste wordt dikwijls heel subjectief ingevuld", poneert Bode. Wel stelt hij vast dat er een groter draagvlak is voor de installatie van nieuwe windmolens. "De lokale bevolking kan dikwijls financieel participeren in windenergie. De energieproducenten kennen soms ook een korting toe voor de gezinnen die in de buurt van molens wonen."De financiering van de windmolens is, ondanks het wegvallen van de zware subsidies, geen probleem. "Door de hoge energieprijzen financieren de molens zichzelf", redeneert Bode. Hij wijst op de noodzaak om te investeren in lokale stroomproductie en zo mee te werken aan de energie- en klimaatdoelen. "Europa dringt aan op de versnelde uitbouw van de lokale groene-energieproductie, zodat we minder afhankelijk worden van de extreme schommelingen op de wereldmarkt", verdedigt hij. "De ministers van Energie beslisten deze week om het vergunningsbeleid voor de groene-energieproductie te versoepelen en meer gewicht te geven aan het maatschappelijk belang ervan. Windenergie draagt in grote mate bij om de energietransitie bij ons snel waar te maken en betaalbaar te houden."Limburg bevestigt zijn naam als de groene provincie met 17 nieuwe windturbines in 2022. De provincie Antwerpen en Oost-Vlaanderen kregen er elk 16 nieuwe molens bij. In West-Vlaanderen waren dat er 4 en in Vlaams-Brabant 2. Het Windplan 2025 van de Vlaamse regering voorziet in repowering - het vervangen van oude windturbines door nieuwe, krachtigere windturbines die meer groene stroom produceren. "Het grootste deel van de repowering zal pas na 2025 gebeuren, wanneer windturbines twintig jaar of meer gedraaid hebben", voorspelt Bode. "Je zou denken dat de vergunning voor een nieuwe windmolen op een plaats waar er al een stond sneller zou verlopen. Dat is niet het geval. Vlottere beroepsprocedures en een stabiel juridisch kader zijn noodzakelijk om de verdere aangroei van windenergie in Vlaanderen te garanderen."