De verzekeraar Baloise nam vorig jaar zijn concurrent Fidea over, alsook de portefeuille schadeverzekeringen van Athora (het vroegere Generali België). Door de twee overnames groeide het personeelsbestand van Baloise van 1150 naar 1600 medewerkers. Als onderdeel van het integratieplan wilde Baloise de loon- en arbeidsvoorwaarden van alle personeelsleden gelijkschakelen. Dat zorgt op zijn minst voor een eenvoudiger hr- en personeelsadministratie.
...

De verzekeraar Baloise nam vorig jaar zijn concurrent Fidea over, alsook de portefeuille schadeverzekeringen van Athora (het vroegere Generali België). Door de twee overnames groeide het personeelsbestand van Baloise van 1150 naar 1600 medewerkers. Als onderdeel van het integratieplan wilde Baloise de loon- en arbeidsvoorwaarden van alle personeelsleden gelijkschakelen. Dat zorgt op zijn minst voor een eenvoudiger hr- en personeelsadministratie.Normaal kruipt er heel wat tijd in zo'n harmoniseringsproces. Eerst moet er een gedetailleerde inventaris van de bestaande loon- en arbeidsvoorwaarden worden gemaakt, en daarna volgen doorgaans lange onderhandelingen met de vakbonden om tot een eengemaakt statuut te komen. Vaak worden allerlei regelingen en voordelen als verworven rechten beschouwd, waarvan men niet makkelijk afstand doet.Bovendien moest Baloise, door de coronacrisis, alle overleg tussen de ondernemingsraad en de vakbonden virtueel organiseren. Het is dan ook opmerkelijk dat beide partijen slechts vijf meetings en vijftig dagen nodig hadden om tot een akkoord te komen. "Het voordeel van virtuele meetings is dat ze discipline vergen en formeler zijn. Daardoor hebben we zeker tijd gewonnen. We waren eerder klaar dan gedacht", zegt Marc L'Ortye, de hr-directeur van Baloise."Ik sta al dertig jaar aan de werknemerskant in de verzekeringssector", vertelt Frans Vandueren van ACV Puls. "Ik heb nog maar zelden meegemaakt dat we zo snel tot een akkoord kwamen. Niet alle maatschappijen harmoniseren de verschillende regimes, en als ze het doen, duurt het soms langer dan een jaar voor er een overeenkomst is.""We hebben de voorbije jaren een zeer goede vertrouwensrelatie opgebouwd met de directie van Baloise", vindt Nick Kruyniers van BBTK. "Dat heeft de gesprekken vooruitgeholpen. Als het goed gaat met Baloise, gaat het goed met de werknemers van Baloise."Voor de vakbonden is het belangrijk dat medewerkers die dezelfde functie op hetzelfde departement uitoefenen van dezelfde loon- en arbeidsvoorwaarden kunnen genieten, zegt Chantal Pauwels van ACLVB: "Het akkoord is zeker geen optelsom van de beste voorwaarden. Iedereen heeft water bij de wijn gedaan. We zijn tot een evenwichtig pakket gekomen."Volgens Marc L'Ortye wilde het bedrijf zijn werknemers snel duidelijkheid bieden: "Aan het overleg is een belangrijk proces vooraf gegaan. Al vorig jaar zijn we beginnen te werken aan een draagvlak voor dit project. We vonden het cruciaal om alle huidige en nieuwe werknemers goed te informeren."De voordelen van een eenheidsstatuut zijn legio voor de werkgever, vindt L'Ortye: "De personeelsadministratie is een stuk minder ingewikkeld. Als bedrijf hoef je geen rekening te houden met uiteenlopende regelingen. En je kunt iedereen meenemen in een uniforme bedrijfscultuur. Als mensen zich op dezelfde manier behandeld voelen, is het gemakkelijker om een teamspirit te ontwikkelen."Baloise telt na de integratie van Fidea en het overgenomen deel van Athora 1600 medewerkers. Toch is de verzekeraar nog op zoek naar nieuwe medewerkers. Er zijn vijftig openstaande vacatures. De maatschappij is vooral op zoek naar mensen met digitale en verzekeringstechnische kennis en naar actuarissen.