Enkele uren voor de Franse president Emmanuel Macron de technologiebeurs Vivatech in Parijs met een bezoek vereerde, ontmoette Thomas Buberl enkele Europese journalisten. Sinds de Duitser in 2016 benoemd werd tot CEO van de verzekeringsreus AXA heeft de groep een ingrijpende gedaantewisseling ondergaan.
...

Enkele uren voor de Franse president Emmanuel Macron de technologiebeurs Vivatech in Parijs met een bezoek vereerde, ontmoette Thomas Buberl enkele Europese journalisten. Sinds de Duitser in 2016 benoemd werd tot CEO van de verzekeringsreus AXA heeft de groep een ingrijpende gedaantewisseling ondergaan. "In zes jaar hebben we het aandeel van klassieke levensverzekeringen in de winstbijdrage verminderd van 80 tot 10 procent, zonder omzetverlies voor de groep", geeft Buberl aan. Daarmee heeft hij gerealiseerd wat hij voor ogen had: AXA een andere focus geven. De Franse groep wil bedrijven bijstaan in hun risicomanagement en particulieren helpen gezonder te leven. Ze heeft zich ontwikkeld tot het nummer één in schadeverzekeringen voor ondernemingen wereldwijd en in employee benefits buiten de Verenigde Staten. "De organisatie werd vereenvoudigd en gedecentraliseerd", vult deputy-CEO Frédéric de Courtois aan. "De groep is vertrokken uit een groot aantal landen, waardoor er nu een focus op technische verzekeringsrisico's en een beperkter aantal markten in Europa en Azië is. We zijn uitgegroeid tot een leidende verzekeraar in schade-, gezondheids- en bedrijfsverzekeringen. AXA is veel minder dan vroeger afhankelijk van rente- en investeringsrisico's." Dat betekent niet dat het nu allemaal rozengeur en maneschijn is. We leven in een turbulent tijdsgewricht, terwijl verzekeraars een stabiele omgeving verkiezen. Thomas Buberl somt voor de vuist weg een rist uitdagingen op waarmee de sector geconfronteerd wordt: de verstoorde aanvoerketens van bedrijven, de bedreiging van pandemieën voor het gezondheidssysteem, de klimaatverandering en de energietransitie, enzovoort. THOMAS BUBERL. "Ik ga ervan uit dat de Europese Centrale Bank daar rekening mee zal houden. Europa zit in een andere positie dan de Verenigde Staten. De ECB zal volgens mij de rente minder fors optrekken dan de Fed. Als verzekeraar zullen we profiteren van de renteverhogingen, maar dat effect speelt maar op de lange termijn. We herinvesteren jaarlijks circa 10 procent van onze portefeuille. De hoge inflatie zal zich vertalen in hogere schadeclaims, maar dat kunnen we opvangen, omdat we de mogelijkheid hebben jaarlijks de tarieven aan te passen. Die flexibiliteit heb je in levensverzekeringen niet, omdat je daar bij de start van het contract de voorwaarden vastlegt." FRÉDÉRIC DE COURTOIS. "De inflatie en het risico op een economische recessie beschouwen wij niet als grote risico's. Ik heb in mijn carrière al een tiental recessies meegemaakt en we zijn die telkens netjes doorgekomen. Daar hebben we ervaring mee. De grote systemische risico's zijn tweeërlei: de klimaatverandering en de snel veranderende wereld. We hebben een periode van veertig jaar gekend waarin we in een bepaalde richting gingen: meer liberalisme, meer kapitalisme, meer democratie. Daaraan lijkt een einde gekomen. Er worden steeds meer vraagtekens gezet bij het kapitalistische systeem. De ontevredenheid bij de burgers neemt toe. Het populisme is in opmars. Overheden en regelgevers komen meer tussenbeide in de economie. De grote vraag is waarin al die bewegingen zullen culmineren. Hoe zal de wereld van de toekomst eruitzien?" BUBERL. "We zien twee evoluties. Enerzijds vertonen de orkanenseizoenen in de VS niet echt een ander patroon dan in het verleden. Bovendien daalt de schade die ze aanrichten. De storm Ida, die vorig jaar Louisiana trof, had een significant lagere impact dan Katrina in 2005. Dat bewijst dat preventie werkt. Als de dijken verhoogd worden en er niet gebouwd wordt in risicogebieden, kun je de schade beperken. Helaas gebeurt dat niet overal. "Anderzijds zien we een duidelijke toename van wat verzekeraars secondary damage noemen, zoals plaatselijke overstromingen of bosbranden. Lokale flash floods, zoals vorig jaar in de Vesdervallei in Wallonië, komen meer voor dan vroeger en ze kunnen schade veroorzaken op een ongeziene schaal. Ook daar is meer preventie nodig. Met onze start-up AXA Climate helpen we klanten door de risico's die ze lopen op storm- en waterschade geografisch heel gedetailleerd in kaart te brengen, en hen te adviseren over preventieve maatregelen." p een discussie tussen de overheid en de verzekeringssector over wie de rekening zou betalen. Is dat te voorkomen? BUBERL. "Landen als Frankrijk en Zwitserland hebben een goed systeem van publiek-private samenwerking voor grote risico's, zoals overstromingen of terroristische aanslagen. Er zijn duidelijke afspraken wie wat betaalt en er is in financiering voorzien. Daar ontbrak het in België aan. De regeling liet te wensen over en er zat geen geld in het fonds. In Frankrijk gaat voor iedere verzekeringspolis een kleine som naar de Caisse Centrale de Réassurance. Op die manier wordt een fonds gespekt, dat geld kan uitkeren als bij een grote ramp de limiet van de verzekeringssector overschreden wordt." DE COURTOIS. "Wij vragen dat er ook zo'n systeem van publiek-private samenwerking zou komen voor cyberrisico's. Momenteel stellen de verzekeraars zich zeer terughoudend op, omdat cyberaanvallen zich vaak in de criminele sfeer situeren en omdat we de ultieme aanval nog niet meegemaakt hebben. Dat maakt het onmogelijk de precieze impact en schadelast in te schatten. Daardoor is er te weinig verzekeringscapaciteit op de markt en kunnen bepaalde bedrijven zich niet verzekeren tegen een cyberaanval." BUBERL. "Elke minuut. Daarom investeren we veel in cyberbeveiliging. We streven ernaar in het kwartiel van de best beveiligde bedrijven te zitten. Dat moet de dreiging kleiner maken. Overigens hadden we na de uitbraak van de oorlog in Oekraïne een toename aan cyberaanvallen verwacht, maar die is er niet gekomen." BUBERL. "In Rusland hebben we een joint venture. Daar hebben we onze bijdrage tijdelijk stopgezet. We volgen de Europese sancties. Maar we geven de onderneming niet op. Er komt een periode na de oorlog. Een verzekeraar gaat verplichtingen voor de lange termijn aan en hoort die na te komen. In China hebben we een filiaal en twee joint ventures. AXA is er de grootste buitenlandse verzekeraar. De samenwerking met onze partners is goed. Er zijn geen plannen om ons van die markt terug te trekken. Azië is een belangrijke markt voor ons. 1 miljard van de 6,8 miljard euro operationele groepswinst komt uit Azië."