"2017 was een zeer goed jaar." Arnaud Feist blikt tevreden terug. Het aantal passagiers steeg met 3 miljoen naar 24,8 miljoen. "We kregen zeven nieuwe luchtvaartmaatschappijen en 22 nieuwe bestemmingen. De groei komt vooral door Brussels Airlines en de lagekostenmaatschappijen", duidt Arnaud Feist.
...

"2017 was een zeer goed jaar." Arnaud Feist blikt tevreden terug. Het aantal passagiers steeg met 3 miljoen naar 24,8 miljoen. "We kregen zeven nieuwe luchtvaartmaatschappijen en 22 nieuwe bestemmingen. De groei komt vooral door Brussels Airlines en de lagekostenmaatschappijen", duidt Arnaud Feist. "Brussels Airlines heeft een derde marktaandeel. Star Alliance, de groep rond Lufthansa, heeft iets meer dan de helft marktaandeel. Onze strategie is de ontwikkeling van Zaventem als een belangrijke draaischijf voor Star Alliance. We hebben nu 17 procent transferpassagiers, die via het netwerk van Star Alliance reizen. We willen naar een kwart gaan. Zeventien luchtvaartmaatschappijen van Star Alliance zijn actief in Zaventem. Die groep moet op onze luchthaven verankerd blijven."Ook de verhandelde vracht steeg vorig jaar, naar 536.000 ton. Daarmee werd 2017 het beste jaar sinds 2008, toen de logistieke speler DHL zijn Europees knooppunt van Zaventem naar het Duitse Leipzig verschoof. "De groei in vracht komt voor een groot stuk opnieuw van DHL, dat in vijf jaar met 55 procent vooruit ging. Daarnaast blijven de volle vrachtmaatschappijen het goed doen. We vreesden voor een sterke daling van het vrachtvolume door de boetes door de strengere Brusselse geluidsnormen. Maar voorlopig blijft de impact beperkt, omdat de luchthaven van Schiphol tegen bijna volle capaciteit draait. Maar Schiphol zoekt een oplossing, dus de geringe impact kan tijdelijk zijn."Opvallend is dat de bedrijfswinst (ebit) van Zaventem minder snel stijgt dan de aantallen passagiers en de tonnen vracht. 2016 gaf een vertekend beeld door de aanslagen van 22 maart, die zestien mensenlevens eisten en twaalf dagen inactiviteit betekenden. In vergelijking met 2015 steeg de bedrijfswinst vrij gering, van 201 miljoen euro naar 209 miljoen euro vorig jaar, of geen 4 procent. De ebitda trappelde vorig jaar ter plaatse: 310 miljoen euro, versus 307 miljoen euro in 2016. De bedrijfsopbrengsten en het aantal passagiers daarentegen maakten een sprong met ruim 6 procent in vergelijking met 2015. "In april 2016 zijn de tarieven voor de luchtvaartmaatschappijen met bijna 8 procent gedaald", duidt CEO Arnaud Feist. "Dat werd ons opgelegd door de regulator, de onafhankelijke instantie die de tarieven regelt. Wij mogen nu eenmaal niet té veel winst maken. Als het rendement op geïnvesteerd vermogen een bepaalde drempel overstijgt, moeten onze tarieven omlaag. Bovendien dalen onze eenheidskosten per passagier ook nog eens, naarmate het aantal passagiers klimt. De huidige tarieven zijn vijf jaar geldig."De luchthavenuitbater ziet bovendien de gemiddelde uitgaven per passagier in de luchthavenwinkels dalen. "Er is de impact van e-commerce", analyseert Arnaud Feist. "Daarnaast kopen reizigers minder, hoe meer ze reizen. Mannen kopen geen vier keer per jaar cosmetica op de luchthaven voor mevrouw."Vorig jaar werd 97 miljoen euro geïnvesteerd, onder meer in nieuwe inscheepbruggen bij pier B. Dit jaar wordt opnieuw zwaar geïnvesteerd. De voorlopige teller staat op 56 miljoen euro voor loopbruggen aan pier B, en 100 miljoen euro in de vrachtzone Brucargo. Het kantorengebouw Passport Building is eind dit jaar volledig verhuurd. KPMG, Microsoft, de vastgoedbeheerder Redevco en de bouwmaterialenmultinational Etex worden de gebruikers. "Allemaal bedrijven die niet actief zijn in de luchtvaart. Het toont aan hoe de luchthaven vooral een logistiek knooppunt is. We hebben in de kelder ook een treinstation", benadrukt de CEO.De Australische investeerder Macquarie heeft een 36 procentbelang in de luchthaven. Macquarie zou dat belang willen verkopen. "Dat is een gerucht. Er is nog geen beslissing over de verkoop", bleef Arnaud Feist voorzichtig. "Wij zijn tevreden met onze huidige aandeelhouders. Van mij moeten ze niet veranderen. Het zijn stabiele aandeelhouders. Ze hebben als langetermijninvesteerder de ontwikkeling van de luchthaven als doelstelling."De aandeelhouders krijgen voor 2017 een dividend van 74 miljoen euro, bij een nettowinst van 89 miljoen euro.