"Iedereen is vragende partij: de klanten, de kantoorhouders, de aandeelhouders", zegt Marc Lauwers, sinds september vorig jaar CEO van de Antwerpse groep Argenta. "En we moeten durven toe te geven dat Argenta een achterstand heeft opgelopen tegenover de grootbanken in digitalisering".
...

"Iedereen is vragende partij: de klanten, de kantoorhouders, de aandeelhouders", zegt Marc Lauwers, sinds september vorig jaar CEO van de Antwerpse groep Argenta. "En we moeten durven toe te geven dat Argenta een achterstand heeft opgelopen tegenover de grootbanken in digitalisering". En dus doet de vijfde bank van het land er de komende jaren alles aan om haar digitale achterstand weg te werken. Dat gaat gepaard met een investering in een gloednieuw ICT-platform. Maar de nieuwe digitale strategie heeft ook gevolgen voor de klantenbenadering en het kantorennet."Als we meer diensten digitaal aanbieden, kunnen de medewerkers in de kantoren meer tijd vrijmaken voor advies aan de klanten", zegt Lauwers. "Kantoren blijven heel belangrijk voor Argenta, ze krijgen zeker geen tweederangsrol. Maar wij tellen momenteel ongeveer 500 kantoren, hoofdzakelijk in Vlaanderen. En ik ben niet zeker van dat we er in de toekomst nog 500 nodig hebben".Lauwers zegt dat hij daarover open kaart wil spelen met zijn kantoorhouders. Het net van Argenta wordt exclusief bemand door zelfstandige agenten. Ook voor de geplande expansie in Wallonië dringt een keuze zich op, beseft Lauwers: "We hebben nu 25 kantoren in Wallonië. We moeten beslissen of we daar nog willen investeren in fysieke locaties, dan wel inzetten op een doorgedreven digitalisering."De digitale strategie voor Argenta België is duidelijk nog niet volledig uitgeklaard. De nieuwe chief digital officer Geert Van Hove (die weggehaald werd bij Belfius) is pas enkele weken aan de slag. Op basis van zijn voorstellen zal de raad van bestuur van Argenta tegen medio dit jaar knopen doorhakken, zegt Lauwers.In Nederland liggen de kaarten anders. Daar is Argenta een volledig digitale bank met 300.000 klanten en een geïmplementeerd IT-platform. "Nederland fungeert zo'n beetje als ons digitaal laboratorium", zegt Lauwers. "Uit hun ervaringen kunnen we leren." Daarnaast is Argenta in Nederland ook een hypotheekverstrekker.De CEO van Argenta wijst erop dat de bank voor haar Belgische transformatie niet onder zware tijdsdruk staat. De resultaten over 2016 waren goed. Argenta boekte 246 miljoen euro winst, een prikje meer dan de 245 miljoen euro uit 2015. De netto rente-inkomsten stegen, ondanks de lage rente, lichtjes tot 666 miljoen euro. En de verkoop van fondsen en verzekeringsproducten leverde 50 miljoen euro commissie-inkomsten op.Die commissies stijgen jaar na jaar maar vertegenwoordigen nog altijd maar 8 procent van de totale inkomsten. Dat moet fors hoger, beseft Lauwers, als Argenta minder afhankelijk wil worden van de rente-inkomsten. Zeker nu er de komende jaren belangrijke investeringen in de digitalisering op het programma staan. Die investeringen zullen onvermijdelijk de kosten opdrijven en Argenta's gunstige cost-incomeratio van 51 procent negatief beïnvloeden.Argenta ambieert een groter deel van de markt in beleggingsfondsen en verzekeringen. "Het groeipotentieel is aanzienlijk", vindt Lauwers. "Ons marktaandeel in fondsen in gestegen tot 3,2 procent, maar kan nog omhoog. Ook in verzekeringen is er nog veel groeimarge".In levensverzekeringen is de markt echter ingestort door de lage rente, de hoge premietaks en de onzekerheid op de financiële markten. In schadeverzekeringen groeit Argenta met 10 procent per jaar, maar de basis blijft erg smal. In 2016 werden amper 128 miljoen euro premie-inkomsten in niet-leven geboekt. "Dankzij de ICT-investeringen willen wij de klanten meer opties bieden en onze positie in schadeverzekeringen uitbreiden", zegt Lauwers. "Ook commercieel moeten we aan de slag. Een gemiddelde Argenta-klant neemt maar 0,6 schadeverzekeringen af, terwijl het gemiddelde in de sector 1,2 van zulke producten per klant bedraagt".Voor 2017 houdt Argenta er rekening mee dat de margedruk zal toenemen. In 2016 ging de rentemarge voor het eerst achteruit, zij het amper met twee basispunten. "Wij verwachten dat die trend in 2017 doorzet", zegt CFO Geert Ameloot. "Vorig jaar konden we de marge-erosie compenseren door meer kredieten te verkopen."Exclusief interne herfinancieringen verkocht Argenta vorig jaar voor 5,1 miljard euro nieuwe woningkredieten. Daardoor steeg de hypotheekportefeuille met 9 procent tot 26,8 miljard euro. Daarvan situeert zich 16,4 miljard euro in Nederland en 10,4 miljard euro in België. Ook de gelden onder beheer stegen met 2,3 miljard euro tot 42,5 miljard. De aangroei situeerde zich vooral op spaar- en zichtrekeningen.