Als je er John Heller om vroeg, dan zei hij vaak: "ik blijf hier geen tien jaar". Of nog: "ik wil nog iets doen na Argenta". Wat dat wordt, is nog niet duidelijk. Maar na acht jaar Argenta houdt de Nederlander het voor bekeken. Heller is 53 en staat naar eigen zeggen open voor een nieuwe uitdaging. Op 29 april, op de algemene vergadering van Argenta, legt hij zijn mandaat van CEO neer.
...

Als je er John Heller om vroeg, dan zei hij vaak: "ik blijf hier geen tien jaar". Of nog: "ik wil nog iets doen na Argenta". Wat dat wordt, is nog niet duidelijk. Maar na acht jaar Argenta houdt de Nederlander het voor bekeken. Heller is 53 en staat naar eigen zeggen open voor een nieuwe uitdaging. Op 29 april, op de algemene vergadering van Argenta, legt hij zijn mandaat van CEO neer.Heller kwam bij Argenta in 2008 als CEO van het verzekeringsbedrijf. Twee jaar later kwam hij aan het hoofd van Argenta Groep, die de bank en de verzekeraar overkoepelt. Onder zijn impuls werd de organisatie gestroomlijnd en kwam er één directiecomité voor de hele instelling.Onder Heller legde Argenta een mooi traject af. De bank kwam ongeschonden uit de financiële crisis en slaagde met vlag en wimpel in de stresstesten van de nieuwe Europese toezichthouder. De voorbije jaren realiseerde Argenta de beste financiële prestaties uit zijn geschiedenis.In 2014 boekte Argenta een recordwinst van 250 miljoen euro, goed voor een rendement op eigen vermogen van 16,1 procent. Eind maart worden de resultaten over het boekjaar 2015 bekendgemaakt. Die zouden in lijn van 2014 liggen, heet het bij Argenta.De Antwerpse groep blinkt al jaren uit in kostenbeheersing, wat zich weerspiegelt in een voor de sector ongeëvenaard lage cost/income-ratio van 47 procent (36 procent exclusief de bankheffingen). Aan de inkomstenzijde voert de instelling een strategie die haar minder afhankelijk moet maken van de rente-inkomsten. Daarbij wordt gemikt op meer fee-inkomsten uit de verkoop van beleggings- en verzekeringsproducten.Het vertrek van Heller komt, zeker voor de buitenwereld, als een verrassing. Maar ook bij Argenta waren er weinigen die hier rekening mee hielden. Volgens bestuursvoorzitter Jan Cerfontaine gaat het om een zuiver persoonlijke beslissing. Van een verschil in visie of mening zou geen sprake zijn. Hij beklemtoont dat de huidige strategie onverminderd voortgezet wordt. De voorbije jaren stapten al twee leden van het directiecomité, Geert De Haes en Marc De Moor, op.Intussen is de bank de zoektocht naar een nieuwe CEO gestart. Die zou in principe voor de algemene vergadering van 29 april moeten afgerond zijn.De uitdaging voor Argenta bestaat erin opnieuw iemand te vinden die goed past bij de bedrijfscultuur van de groep. De cultuurwaarden van Argenta (eenvoud, transparantie, soberheid, eerlijkheid en duurzaamheid) leken John Heller op het lijf geschreven. Bij ING had hij de uitspattingen en roekeloosheid van grote financiële instellingen meegemaakt en daar had hij zich uitdrukkelijk van afgekeerd.De nieuwe CEO zal Argenta het digitale tijdperk moeten binnen loodsen. De financiële groep loopt op daarin achter op de grootbanken, en staat voor belangrijke investeringen in de ontwikkeling van digitale bank- en verzekeringsdiensten. Heller wilde Argenta ook meer als een beleggingshuis in de markt zetten, met een grotere focus op persoonlijk beleggings- en vermogensadvies. De vraag is of dit haalbaar is met een net van zelfstandige bankagenten. Argenta telt meer dan 500 bankkantoren in ons land, en is in Nederland een belangrijke kredietverschaffer. Eind 2014 bedroeg het geconsolideerde balanstotaal 37,7 miljard euro en waren er 1,6 miljoen klanten en meer dan 2.400 personeelsleden. De groep is voor 85 procent in handen van de familie Van Rompuy; 15 procent zit bij 70.000 coöperatieve aandeelhouders (klanten en agenten).