Old Broad Street 5 in Londen. In het hart van de City, op de zesde verdieping van een statig gebouw, is het zenuwcentrum van Architas gehuisvest. Architas behoort tot de Franse AXA Groep en is gespecialiseerd in vermogensbeheer via beleggingsfondsen. Het bedrijf werd opgericht omdat de Franse verzekeringsreus een eigen bedrijf wilde om externe fondsen te selecteren voor vermogende klanten.
...

Old Broad Street 5 in Londen. In het hart van de City, op de zesde verdieping van een statig gebouw, is het zenuwcentrum van Architas gehuisvest. Architas behoort tot de Franse AXA Groep en is gespecialiseerd in vermogensbeheer via beleggingsfondsen. Het bedrijf werd opgericht omdat de Franse verzekeringsreus een eigen bedrijf wilde om externe fondsen te selecteren voor vermogende klanten. Aanvankelijk gebeurde dat in nauwe samenwerking met de vermogensbeheerders AXA Private Management in Frankrijk en België. In 2016 beslisten de drie vennootschappen de krachten te bundelen en naar de markt te stappen onder de merknaam Architas. Vandaag beheert Architas 43 miljard euro. In de kantoren in Londen, Parijs en Brussel werken in totaal 250 mensen. Architas staat voor een openfondsenarchitectuur. "Dat betekent in de praktijk dat Architas zijn klanten discretionair vermogensbeheer aanbiedt op basis van dakfondsen. Dat zijn fondsen die zijn samengesteld uit fondsen van andere fondsenbeheerders. De selectie van de fondsen gebeurt hier in Londen", zegt Peter De Block, hoofd van het makelaarsnetwerk in Vlaanderen en relatiebeheerder voor de regio Oost-Vlaanderen, terwijl hij ons in de kantoren in de City rondleidt. In Brussel is De Block verantwoordelijk voor een dertigtal medewerkers, die lokale accenten leggen, de klantenportefeuilles samenstellen en de klantencontacten onderhouden. Cliënten moeten een vermogen van minimaal 150.000 euro hebben. "Het is het type klant dat een beroep doet op een private bank voor het beheer van zijn vermogen", vertelt De Block. Naar eigen zeggen telt Architas 4400 klanten in België, goed voor een beheerd vermogen van 1,5 miljard euro. Specifiek aan het businessmodel is dat Architas België zijn klanten zoekt via het kanaal van de zelfstandige verzekeringsmakelaars, en niet via pakweg de bankagenten van AXA. "De makelaars brengen ons de klanten aan. De rest doen wij: de oorsprong van de fondsen checken, de behoeften in kaart brengen, het klantenprofiel bepalen, rekeningen openen en verslag uitbrengen over de samenstelling en de prestaties van de fondsen", zegt De Block. De makelaars krijgen daarvoor een aanbrengpremie van 0,4 procent gedurende twaalf jaar. Maar de verdere opvolging van de klantenrelatie doet Architas zelf, eventueel in samenspraak met de makelaar. "De effectenrekening staat los van het makelaarskantoor, maar de relatie blijft gezamenlijk. Net zoals de makelaars zoeken wij als vermogensbeheerder in alle objectiviteit en onafhankelijkheid een oplossing voor de klanten", zegt Koen Pierreux, head of portfolio management van Architas België. Pierreux beklemtoont de voordelen van open architectuur en multi-assetmanagement: "Wij werken samen met de beste fondsenmanagers van de hele wereld, zoals BlackRock, iShares en JP Morgan. Daarbij hebben we oog voor diversificatie van de middelen en kunnen we de samenstelling van de portefeuilles snel en flexibel aanpassen. Bovendien zijn we niet vies van trackers, wat de kosten aanzienlijk drukt. We kiezen enkel voor actief beheer als het een toegevoegde waarde kan bieden." Volgens Pierreux heeft Architas nu meer trackers (fondsen die blindelings een index volgen, nvdr) in portefeuille, vooral voor aandelen- en sectorfondsen, dan in het verleden. Volgens hem doen actieve beheerders het slechter in volatiele marktomstandigheden, omdat illiquide waarden dan vaak minder goed presteren. In Londen screenen de analisten van Architas alle mogelijke fondsen. Ze hebben persoonlijke ontmoetingen met de fondsenbeheerders. De selectie gebeurt zowel op basis van kwantitatieve als kwalitatieve parameters. Risico's worden nauwkeurig in kaart gebracht, onder meer door stresstesten op de beleggingsfondsen uit te voeren. Uiteindelijk selecteert Architas een zeventigtal onderliggende fondsen waarmee het zijn eigen vijf dakfondsen (twee aandelen-, twee obligatie- en een alternatief fonds) opbouwt. Daaraan worden zes investeringsstrategieën gekoppeld - conservatief, defensief, neutraal, dynamisch, agressief en flexibel - in functie van het profiel van de klant. Die manier van werken zorgt volgens Pierreux niet enkel voor "het meest gediversifieerde beleggingsmodel van België", maar ook voor zeer lage kosten voor de klanten. "Wij rekenen geen instap-, uitstap-, transactie- of bewaarkosten aan. Retrocessies worden weer in het fonds gestort. Er is enkel een zeer transparante beheersvergoeding, ten belope van 1,25 procent voor de obligatie- en 1,75 procent voor de aandelenfondsen." Een ander voordeel is dat Architas klanten op dezelfde wijze kan bedienen, onafhankelijk van de grootte van hun vermogen. "Of een klant een vermogen van 300.000 of van 1 miljoen euro heeft, maakt geen verschil", zegt Pierreux. "Wij hanteren geen segmentatie van ons cliënteel. Iedereen heeft recht op dezelfde dienstverlening en prestaties." Dat het model transparant is en goed werkt, blijkt ook uit de expansieplannen van Architas. Het bedrijf wil voet aan de grond krijgen in Duitsland en lonkt naar de Aziatische markt. "Ondanks de moeilijke conjunctuur en de volatiele markt, kunnen we over een langere periode redelijk stabiele resultaten voorleggen", zegt Pierreux. "We blijven voorstander van een buy-and-holdaanpak." Voor de makelaars die met Architas werken, spelen verschillende factoren. Ze hebben weinig werk aan de klantenportefeuille en kunnen hun klanten een interessant aanbod doen tegen lage kosten. "Verzekeringsmakelaars begrijpen dat ze moeten evolueren naar financieel advies", vertelt een makelaar. "Architas biedt ons de mogelijkheid een private-bankingdienst aan de klanten te bieden. Daardoor verbeteren we onze concurrentiële positie tegenover het bankkanaal."