De Consumentenombudsdienst verwijst consumentengeschillen door naar meer gespecialiseerde ombudsdiensten of naar andere diensten voor geschillenbeslechting. De dossiers die niet naar een andere ombudsdienst kunnen worden doorgestuurd, worden door de Consumentenombudsdienst zelf afgehandeld. Al sinds zijn oprichting in 2015 moet de Consumentenombudsdienst vooral bemiddelen bij bouw- en aannemingswerken en in de meubelsector. Ook in het jaarverslag 2021 zijn die sectoren goed voor de eerste twee plaatsen. Er wordt daarom een oproep gelanceerd om zowel in de bouw als in de meubelsector een eigen ombudsdienst in te stellen. "Een sectorspecifieke geschillenbeslechtingsdienst met de nodige expertise, kennis en verankering in de sector betekent een ondersteuning voor consument én onderneming bij een geschil", zo wordt beklemtoond in het jaarverslag . De Consumentenombudsdienst benadrukt dat er voor bouwdossiers wel al een Verzoeningscommissie Bouw bestaat, maar die instantie behandelt enkel technische bouwgeschillen. Klachten over bijvoorbeeld laattijdige opleveringen, over facturen die hoger uitvallen dan de offerte of over de kwaliteit van de werken worden dus niet door die Verzoeningscommissie behandeld. Daardoor vormen die dossiers vandaag het belangrijkste onderdeel van het bemiddelingswerk van de Consumentenombudsdienst. De meubeldossiers vereisen vaak dan weer een bijzondere expertise van de bemiddelaar, klinkt het. "Zowel wat betreft materialen, leveringswijzen, herstelmogelijkheden ... is de kennis van een deskundige uit de sector erg waardevol", stelt de Consumentenombudsdienst. "Zowel de consument als de onderneming heeft er alle baat bij dat het dossier wordt voorgelegd worden aan een ombudsdienst die in deze sector gespecialiseerd is." (Belga)

De Consumentenombudsdienst verwijst consumentengeschillen door naar meer gespecialiseerde ombudsdiensten of naar andere diensten voor geschillenbeslechting. De dossiers die niet naar een andere ombudsdienst kunnen worden doorgestuurd, worden door de Consumentenombudsdienst zelf afgehandeld. Al sinds zijn oprichting in 2015 moet de Consumentenombudsdienst vooral bemiddelen bij bouw- en aannemingswerken en in de meubelsector. Ook in het jaarverslag 2021 zijn die sectoren goed voor de eerste twee plaatsen. Er wordt daarom een oproep gelanceerd om zowel in de bouw als in de meubelsector een eigen ombudsdienst in te stellen. "Een sectorspecifieke geschillenbeslechtingsdienst met de nodige expertise, kennis en verankering in de sector betekent een ondersteuning voor consument én onderneming bij een geschil", zo wordt beklemtoond in het jaarverslag . De Consumentenombudsdienst benadrukt dat er voor bouwdossiers wel al een Verzoeningscommissie Bouw bestaat, maar die instantie behandelt enkel technische bouwgeschillen. Klachten over bijvoorbeeld laattijdige opleveringen, over facturen die hoger uitvallen dan de offerte of over de kwaliteit van de werken worden dus niet door die Verzoeningscommissie behandeld. Daardoor vormen die dossiers vandaag het belangrijkste onderdeel van het bemiddelingswerk van de Consumentenombudsdienst. De meubeldossiers vereisen vaak dan weer een bijzondere expertise van de bemiddelaar, klinkt het. "Zowel wat betreft materialen, leveringswijzen, herstelmogelijkheden ... is de kennis van een deskundige uit de sector erg waardevol", stelt de Consumentenombudsdienst. "Zowel de consument als de onderneming heeft er alle baat bij dat het dossier wordt voorgelegd worden aan een ombudsdienst die in deze sector gespecialiseerd is." (Belga)