Het gaat om de reguliere "AE5"-containerlijnverbinding van 2M - een alliantie van Maersk Line en MSC - tussen het Verre Oosten en Noord-Europa, en de Samba Service, die een verbinding vormt met Zuid-Amerikaanse havens. Een reden zou door Maersk Line niet zijn opgegeven, al zou het wegvallen van de diensten geen impact hebben op de Antwerpse volumes. De Scheldehaven zou ook een sleutelpositie in het netwerk blijven. In Flows weerklinkt de suggestie dat congestieproblemen aan de MPET-terminal in het Deurganckdok de AE5-dienst parten heeft gespeeld, al klinkt het dat dat onduidelijk is. De Aziatische havens uit de wegvallende AE5-verbinding komen alleszins ook voor in een andere, "AE2"-verbinding, die naar Antwerpen blijft komen. Mogelijk zal die verbinding dus drukker beladen worden. Voor de Samba Service zouden ook andere opties mogelijk zijn, al dan niet mits overladen. Het Havenbedrijf heeft kennis genomen van de beslissing. "We betreuren die ten zeerste", zegt woordvoerder Annik Dirkx. "Ze toont eens te meer aan dat een positie in het landschap van Europese havens nooit verworven is en dat er elke dag hard moet gewerkt worden om deze te verzekeren." Het Havenbedrijf acht het cruciaal dat er voldoende behandelingsinfrastructuur voorhanden is, zoals men er extra wil realiseren via het "Complex Project" voor extra Antwerpse containercapaciteit. (Belga)

Het gaat om de reguliere "AE5"-containerlijnverbinding van 2M - een alliantie van Maersk Line en MSC - tussen het Verre Oosten en Noord-Europa, en de Samba Service, die een verbinding vormt met Zuid-Amerikaanse havens. Een reden zou door Maersk Line niet zijn opgegeven, al zou het wegvallen van de diensten geen impact hebben op de Antwerpse volumes. De Scheldehaven zou ook een sleutelpositie in het netwerk blijven. In Flows weerklinkt de suggestie dat congestieproblemen aan de MPET-terminal in het Deurganckdok de AE5-dienst parten heeft gespeeld, al klinkt het dat dat onduidelijk is. De Aziatische havens uit de wegvallende AE5-verbinding komen alleszins ook voor in een andere, "AE2"-verbinding, die naar Antwerpen blijft komen. Mogelijk zal die verbinding dus drukker beladen worden. Voor de Samba Service zouden ook andere opties mogelijk zijn, al dan niet mits overladen. Het Havenbedrijf heeft kennis genomen van de beslissing. "We betreuren die ten zeerste", zegt woordvoerder Annik Dirkx. "Ze toont eens te meer aan dat een positie in het landschap van Europese havens nooit verworven is en dat er elke dag hard moet gewerkt worden om deze te verzekeren." Het Havenbedrijf acht het cruciaal dat er voldoende behandelingsinfrastructuur voorhanden is, zoals men er extra wil realiseren via het "Complex Project" voor extra Antwerpse containercapaciteit. (Belga)