Een decennium geleden heette het Antwerpse opleidingsinstituut voor managers en bedrijfsleiders nog UAMS. Voluit stond dat voor Universiteit Antwerpen Management School. Tien jaar later is dat gewoon Antwerp Management School (AMS). De naamsverandering hangt samen met de verzelfstandiging van de school in 2009. De banden met de universiteit zijn gebleven, benadrukt de nieuwe decaan, Steven De Haes. "We bespelen een andere markt", zegt hij. "Maar we hebben gemeenschappelijke waarden. Op die manier hebben we in Antwerpen een sterke pool rond business, economie en management, die zowel in de managementschool als in de faculteit bedrijfswetenschappen en economie is verankerd."
...

Een decennium geleden heette het Antwerpse opleidingsinstituut voor managers en bedrijfsleiders nog UAMS. Voluit stond dat voor Universiteit Antwerpen Management School. Tien jaar later is dat gewoon Antwerp Management School (AMS). De naamsverandering hangt samen met de verzelfstandiging van de school in 2009. De banden met de universiteit zijn gebleven, benadrukt de nieuwe decaan, Steven De Haes. "We bespelen een andere markt", zegt hij. "Maar we hebben gemeenschappelijke waarden. Op die manier hebben we in Antwerpen een sterke pool rond business, economie en management, die zowel in de managementschool als in de faculteit bedrijfswetenschappen en economie is verankerd." Hoewel de managementschool kleiner is dan pakweg Vlerick en TIAS in Tilburg, is ze sterk gegroeid. De omzet is de jongste tien jaar verdubbeld tot 15 miljoen euro. Christian Leysen, tot vorig jaar voorzitter van de raad van bestuur: "De school heeft onder haar eerste naam IPO een pioniersrol gespeeld in het managementonderwijs in Vlaanderen. Ze verwierf een sterke positie en verloor die nadien weer een beetje, voornamelijk in de periode dat de fusie van de Antwerpse universiteiten op zich liet wachten. Sinds 2000 speelt de school weer een prominentere rol. Dat vertaalt zich in goede resultaten in de rankings." AMS scoorde de jongste jaren erg goed door haar internationale karakter. De school telt intussen 24.000 alumni uit 84 landen. Jaarlijks lopen op de campus goed 2000 studenten van zowat 50 nationaliteiten rond. De internationalisering kreeg vleugels onder impuls van voormalig decaan Philippe Naert. Voor hij in 2008 de Antwerpse managementschool kwam leiden, was hij jarenlang verbonden aan de businessschool in Tilburg. Naert: "Antwerpen was het kleine broertje in de Lage Landen, maar zoals Seneca al schreef: ook vanuit een klein hoekje kun je de hemel bestormen. We hebben geprobeerd er een dynamische, ondernemende kmo van te maken." Naert intensifieerde het partnerschap met de executive MBA van een internationale businessschool in Moskou. Daarnaast internationaliseerde de school in die tijd al haar fulltime masteropleidingen in samenwerking met buitenlandse partners zoals Fordham (New York). Een deel van het recente succes is ook gelegen in de focus op niches waar de lokale economie sterk in is. "Wij zijn een managementschool en geen businessschool", benadrukt De Haes. "We hebben als taak de maatschappij vooruit te helpen door managementkennis op te bouwen en die via onze opleidingen te verspreiden. We willen een maatschappelijke impact realiseren. We doen dat niet ex cathedra, maar profileren ons als een coach die de deelnemers de competenties bijbrengt die hen wapenen tegen de voortdurend veranderende wereld. Op die manier willen we als school relevant zijn. Interessant zijn volstaat niet meer. Onze ambitie is een life changing experience te geven aan wie hier studeert." Ook met duurzaamheid gooit de school hoge ogen in de rankings. Die kenmerkt ook de nieuwe gebouwen. "Wij vinden dat logisch. Duurzaamheid loopt als een rode draad door onze curricula, en dat willen we weerspiegeld zien in ons gebouw. We walk our talk", aldus De Haes.De nieuwe campus ligt aan het Mechelseplein, midden in de stad. Het gaat om oude OCMW-gebouwen die nieuw leven zijn ingeblazen. De inbedding in de stad veruiterlijkt ook de strategie van de school om zich op te stellen als een partner van de stad. De aanwezigheid van AMS is ook belangrijk voor de lokale bedrijven. Het biedt hen een kweekvijver voor internationaal talent. "Onze opleidingen bouwen voort op het Antwerpse ecosysteem", stelt De Haes. "Drie domeinen springen eruit: de logistiek gekoppeld aan de haven, creatief ondernemerschap in de diamant- en de modesector, en een derde domein rond gezondheidszorg en de publieke sector." AMS biedt acht voltijdse masteropleidingen. De klassieke MBA heeft wat van zijn glans verloren. De managementscholen mikken daarom ook op bedrijfsspecifieke opleidingen en diversifiëren hun aanbod. Dat past ook in een trend naar levenslang leren. "De bedrijfsspecifieke opleidingen hebben groeipotentieel", zegt De Haes. "Met zo'n programma is de return voor een bedrijf onmiddellijk zichtbaar. Een tweede groeimotor zijn nog altijd de executive-masterprogramma's. We bouwen naast onze generalistische executive MBA ook een aantal specifieke programma's, zoals de master in real estate of in digitale transformatie in public management." Om de school te profileren, wordt kritische massa steeds belangrijker. Dat beseft ook de nieuwe decaan. "Het is een van de belangrijke uitdagingen voor de komende jaren. We kunnen pas relevant zijn als we voldoende kritische massa hebben om te investeren in onze expertise. Onze doelstelling is tegen 2022 een school met 20 miljoen euro omzet te zijn. Daarvan is slechts 1,3 miljoen subsidies."