Crelan organiseerde in april een bevraging bij meer dan 1.000 landbouwers, een jaarlijkse gewoonte in de aanloop naar de landbouwbeurs in Libramont. De resultaten zijn deze keer niet goed. De vertrouwensbarometer staat zowel in Vlaanderen als in Wallonië op het laagste peil sinds het begin van de meting in 2007. Zelfs in de crisisjaren 2009 en 2010 was het vertrouwen nog iets hoger. Vooral de melkveebedrijven en de varkenshouders hebben het moeilijk, omdat de prijzen onder druk staan. Dertig procent van de varkenshouders en 29 procent van de melkveehouders in Vlaanderen zegt tijdelijke financiële problemen gehad te hebben in het afgelopen jaar. In Wallonië zat zelfs 53 procent van de melkveehouders met een tijdelijk kastekort. Crelan wijst er wel op dat het aantal bedrijven dat tijdelijke tekorten moet opvangen, nog lager ligt dan in de crisisperiode 2009-2010. Volgens Crelan-CEO Luc Versele ziet de bank nauw toe op de financiële problemen van klanten-landbouwers, maar moeten er nog niet veel provisies aangelegd worden. "En dat verontrust ons wel een beetje", zei hij. "We kunnen bijvoorbeeld niet goed inschatten wat er op het vlak van leveranciersschulden gaande is. De landbouwer is erg trouw aan zijn bank en wil die per se terugbetalen. Bij problemen stapt hij soms naar zijn leverancier om een lening aan te gaan op korte termijn, tegen moeilijke voorwaarden." Versele vreest dat zo een schuldenberg ontstaat. Maar niet alleen centenkwesties wegen blijkbaar op het vertrouwen in de sector. Vincent Van Zande, Market Manager Landbouw bij Crelan, liet zich ontvallen dat ook de toegenomen "antivleescampagnes" een impact hebben. "De landbouwers zijn het beu. Ze worden in de media vergeleken met landbouwbedrijven in de VS of Brazilië. Dat is niet eerlijk. In die landen is de landbouw erg intensief en de vervuiling die daar wordt veroorzaakt, is zeker niet dezelfde bij ons", zegt hij. Onder meer Greenpeace wijst op het effect van de vlees- en zuivelindustrie, via de uitstoot van broeikasgassen, op de klimaatopwarming. (Belga)

Crelan organiseerde in april een bevraging bij meer dan 1.000 landbouwers, een jaarlijkse gewoonte in de aanloop naar de landbouwbeurs in Libramont. De resultaten zijn deze keer niet goed. De vertrouwensbarometer staat zowel in Vlaanderen als in Wallonië op het laagste peil sinds het begin van de meting in 2007. Zelfs in de crisisjaren 2009 en 2010 was het vertrouwen nog iets hoger. Vooral de melkveebedrijven en de varkenshouders hebben het moeilijk, omdat de prijzen onder druk staan. Dertig procent van de varkenshouders en 29 procent van de melkveehouders in Vlaanderen zegt tijdelijke financiële problemen gehad te hebben in het afgelopen jaar. In Wallonië zat zelfs 53 procent van de melkveehouders met een tijdelijk kastekort. Crelan wijst er wel op dat het aantal bedrijven dat tijdelijke tekorten moet opvangen, nog lager ligt dan in de crisisperiode 2009-2010. Volgens Crelan-CEO Luc Versele ziet de bank nauw toe op de financiële problemen van klanten-landbouwers, maar moeten er nog niet veel provisies aangelegd worden. "En dat verontrust ons wel een beetje", zei hij. "We kunnen bijvoorbeeld niet goed inschatten wat er op het vlak van leveranciersschulden gaande is. De landbouwer is erg trouw aan zijn bank en wil die per se terugbetalen. Bij problemen stapt hij soms naar zijn leverancier om een lening aan te gaan op korte termijn, tegen moeilijke voorwaarden." Versele vreest dat zo een schuldenberg ontstaat. Maar niet alleen centenkwesties wegen blijkbaar op het vertrouwen in de sector. Vincent Van Zande, Market Manager Landbouw bij Crelan, liet zich ontvallen dat ook de toegenomen "antivleescampagnes" een impact hebben. "De landbouwers zijn het beu. Ze worden in de media vergeleken met landbouwbedrijven in de VS of Brazilië. Dat is niet eerlijk. In die landen is de landbouw erg intensief en de vervuiling die daar wordt veroorzaakt, is zeker niet dezelfde bij ons", zegt hij. Onder meer Greenpeace wijst op het effect van de vlees- en zuivelindustrie, via de uitstoot van broeikasgassen, op de klimaatopwarming. (Belga)