Anatis werd opgericht in 2012. De onderneming, die gespecialiseerd is in het ontwerp en de bouw van industriële installaties, heeft een systeem ontwikkeld voor de behandeling en de terugwinning van vloeibaar industrieel afval. Ze biedt een oplossing voor het grote ecologische, sociale en economische probleem van afvalwaterbehandeling. De lozingsnormen voor afvalwater worden steeds strenger. Zozeer zelfs dat de productie wordt benadeeld en de ontwikkelingsvooruitzichten in sectoren als de landbouw worden verzwakt.

"We zien dat steeds meer industriëlen worden geconfronteerd met te hoge zuiveringskosten, de verzadiging van hun afvalwaterzuiveringsinstallaties of moeilijkheden om hun exploitatievergunningen te vernieuwen", zegt directeur Raphaël Anciaux. "De behandeling van industrieel water dat door de landbouwsector is geloosd, is een uitdaging voor de toekomst."

Zelfvoorzienend

Anatis heeft een alternatief voor de conventionele waterbehandeling ontwikkeld, dat de vervuiling tot 90 procent vermindert. Het gepatenteerde systeem, Fluid-Anyole, werkt volgens een biomethanisatieproces dat is aangepast aan het afvalwater van de landbouw en de voedselverwerking. Zonder al te technisch te worden, verteren bacteriën het organische materiaal in de geloosde vloeistoffen en zetten het om in gas. Dat gas wordt vervolgens opgewaardeerd, waardoor het systeem zelfvoorzienend wordt.

"We moeten ons systeem zien als een Club Med voor bacteriën. Door ze in optimale omstandigheden en configuraties te houden, verminderen de bacteriën de organische belasting, de belangrijkste bron van vervuiling in het afvalwater van de landbouwindustrie", legt operatiemanager Thomas Reynders uit.

Om een betrouwbaar systeem te ontwerpen heeft het Waalse bedrijf technologische en strategische partnerschappen gesloten met bekende spelers in het land, zoals Cebedeau, een onderzoekscentrum voor waterbehandeling, Henkens Frères voor de industriële installatie ter plaatse en Van Wingen voor de warmtekrachtkoppelingsmotoren.

Circulaire economie

Met het Fluid-Anyole-systeem ondersteunt Anatis industriële kmo's in een circulaire economie. Het zet de stijgende verwerkingskosten om in een regelmatige "groene en rendabele" investering. Dat heeft het Luikse bedrijf getoond met zijn eerste installatie in de brouwerij en de kaasfabriek van Orval. "Het water dat naar de bestaande waterzuiveringsinstallatie wordt gestuurd, is minder vervuild. Dat betekent dat die installatie de helft minder energie verbruikt. Bovendien heeft het Waalse Gewest investeringssteun en groene certificaten toegekend voor de door het biogas geproduceerde elektriciteit", is te horen bij Anatis.

Dankzij het nieuwe systeem kan Orval ook zijn afval, de wei van de kaasfabriek en het gist van de brouwerij, dat vroeger per vrachtwagen werd afgevoerd, zelf verwerken en gebruiken.

Anatis werd opgericht in 2012. De onderneming, die gespecialiseerd is in het ontwerp en de bouw van industriële installaties, heeft een systeem ontwikkeld voor de behandeling en de terugwinning van vloeibaar industrieel afval. Ze biedt een oplossing voor het grote ecologische, sociale en economische probleem van afvalwaterbehandeling. De lozingsnormen voor afvalwater worden steeds strenger. Zozeer zelfs dat de productie wordt benadeeld en de ontwikkelingsvooruitzichten in sectoren als de landbouw worden verzwakt. "We zien dat steeds meer industriëlen worden geconfronteerd met te hoge zuiveringskosten, de verzadiging van hun afvalwaterzuiveringsinstallaties of moeilijkheden om hun exploitatievergunningen te vernieuwen", zegt directeur Raphaël Anciaux. "De behandeling van industrieel water dat door de landbouwsector is geloosd, is een uitdaging voor de toekomst." Anatis heeft een alternatief voor de conventionele waterbehandeling ontwikkeld, dat de vervuiling tot 90 procent vermindert. Het gepatenteerde systeem, Fluid-Anyole, werkt volgens een biomethanisatieproces dat is aangepast aan het afvalwater van de landbouw en de voedselverwerking. Zonder al te technisch te worden, verteren bacteriën het organische materiaal in de geloosde vloeistoffen en zetten het om in gas. Dat gas wordt vervolgens opgewaardeerd, waardoor het systeem zelfvoorzienend wordt. "We moeten ons systeem zien als een Club Med voor bacteriën. Door ze in optimale omstandigheden en configuraties te houden, verminderen de bacteriën de organische belasting, de belangrijkste bron van vervuiling in het afvalwater van de landbouwindustrie", legt operatiemanager Thomas Reynders uit. Om een betrouwbaar systeem te ontwerpen heeft het Waalse bedrijf technologische en strategische partnerschappen gesloten met bekende spelers in het land, zoals Cebedeau, een onderzoekscentrum voor waterbehandeling, Henkens Frères voor de industriële installatie ter plaatse en Van Wingen voor de warmtekrachtkoppelingsmotoren. Met het Fluid-Anyole-systeem ondersteunt Anatis industriële kmo's in een circulaire economie. Het zet de stijgende verwerkingskosten om in een regelmatige "groene en rendabele" investering. Dat heeft het Luikse bedrijf getoond met zijn eerste installatie in de brouwerij en de kaasfabriek van Orval. "Het water dat naar de bestaande waterzuiveringsinstallatie wordt gestuurd, is minder vervuild. Dat betekent dat die installatie de helft minder energie verbruikt. Bovendien heeft het Waalse Gewest investeringssteun en groene certificaten toegekend voor de door het biogas geproduceerde elektriciteit", is te horen bij Anatis. Dankzij het nieuwe systeem kan Orval ook zijn afval, de wei van de kaasfabriek en het gist van de brouwerij, dat vroeger per vrachtwagen werd afgevoerd, zelf verwerken en gebruiken.