Volgens de gegevens van het ministerie van Arbeid kwamen er in oktober in de VS 204.000 nieuwe banen bij. Dat is veel beter dan de 120.000 nieuwe banen waar analisten gepolst door het persagentschap Bloomberg op hadden gerekend.

In september werd de Amerikaanse arbeidsmarkt nog geconfronteerd met een afknapper van formaat, toen slechts 148.000 banen werden gecreëerd tegenover een analistenverwachting van 180.000 nieuwe jobs.

Volgens bepaalde analisten toont de forse toename in oktober aan dat de werkgevers in de VS, ondanks de zestien dagen durende shutdown, optimistisch zijn gebleven over de Amerikaanse economie.

Maar het is niet uitsluitend goed nieuws wat het ministerie vrijdag te melden heeft. Ondanks de toename van het aantal jobs blijkt de werkloosheidsgraad in de VS licht toegenomen tot 7,3 procent. In september lag de werkloosheidsgraad op 7,2 procent, het laagste peil in vijf jaar.

De werkloosheidsgraad is een moeilijk te hanteren parameter om de conditie van de arbeidsmarkt te peilen. Dat komt doordat werklozen die hun zoektocht naar een baan hebben opgegeven niet worden meegerekend in het werkloosheidspercentage.

De participatiegraad, die het aandeel van de beroepsbevolking dat ook effectief aan het werk is weergeeft, daalde in oktober tot 62,8 procent tegenover 63,2 procent een maand eerder. (Belga/Bloomberg/BO)

Volgens de gegevens van het ministerie van Arbeid kwamen er in oktober in de VS 204.000 nieuwe banen bij. Dat is veel beter dan de 120.000 nieuwe banen waar analisten gepolst door het persagentschap Bloomberg op hadden gerekend.In september werd de Amerikaanse arbeidsmarkt nog geconfronteerd met een afknapper van formaat, toen slechts 148.000 banen werden gecreëerd tegenover een analistenverwachting van 180.000 nieuwe jobs. Volgens bepaalde analisten toont de forse toename in oktober aan dat de werkgevers in de VS, ondanks de zestien dagen durende shutdown, optimistisch zijn gebleven over de Amerikaanse economie. Maar het is niet uitsluitend goed nieuws wat het ministerie vrijdag te melden heeft. Ondanks de toename van het aantal jobs blijkt de werkloosheidsgraad in de VS licht toegenomen tot 7,3 procent. In september lag de werkloosheidsgraad op 7,2 procent, het laagste peil in vijf jaar.De werkloosheidsgraad is een moeilijk te hanteren parameter om de conditie van de arbeidsmarkt te peilen. Dat komt doordat werklozen die hun zoektocht naar een baan hebben opgegeven niet worden meegerekend in het werkloosheidspercentage. De participatiegraad, die het aandeel van de beroepsbevolking dat ook effectief aan het werk is weergeeft, daalde in oktober tot 62,8 procent tegenover 63,2 procent een maand eerder. (Belga/Bloomberg/BO)