Volgens het rapport van het ministerie van Arbeid kwamen er in de VS in maart 192.000 banen bij. Hoewel dat aantal iets lager ligt dan de 200.000 waar de analisten op hadden gerekend, wordt het banenrapport toch als vrij behoorlijk beschouwd.

Bovendien bleek het in de barre wintermaanden beter mee te vallen - wat de werkgelegenheid betreft - dan aanvankelijk gevreesd. Voor februari werd het aantal gecreëerde banen opwaarts bijgesteld tot 197.000, en ook voor januari ligt het aantal hoger dan bij de eerste raming. Samengeteld kwamen er voor beide wintermaanden 37.000 extra banen bij.

Het werkloosheidspercentage bleef in maart met 10,5 miljoen werklozen stabiel op 6,7 procent. Het aantal Amerikanen dat al langer dan zes maanden op zoek is naar werk daalde in maart met ongeveer 100.000 tot 3,7 miljoen, terwijl het aantal Amerikanen dat noodgedwongen deeltijds moet werken - om economische redenen - licht toenam .

De gestage banengroei kan de Federal Reserve (Fed) aansporen om zijn stimulusprogramma verder af te bouwen. Niet sneller dan geleidelijk allicht, aangezien Fed-voorzitter Yellen begin deze week wees op de omvang en de aard van de werkloosheid in de VS. Volgens Yellen zitten te veel Amerikanen in de val van de langdurige werkloosheid, en werkt bovendien een te groot aantal Amerikanen deeltijds omdat ze geen voltijdse baan te pakken krijgen. Daardoor is er van een degelijk economisch herstel geen sprake en blijven de 'uitzonderlijke maatregelen' nog een tijd van kracht. Wellicht blijft ook de rente nog een tijd op een laag peil, liet de Fed-voorzitter verstaan.(Reuters/BO)

Volgens het rapport van het ministerie van Arbeid kwamen er in de VS in maart 192.000 banen bij. Hoewel dat aantal iets lager ligt dan de 200.000 waar de analisten op hadden gerekend, wordt het banenrapport toch als vrij behoorlijk beschouwd. Bovendien bleek het in de barre wintermaanden beter mee te vallen - wat de werkgelegenheid betreft - dan aanvankelijk gevreesd. Voor februari werd het aantal gecreëerde banen opwaarts bijgesteld tot 197.000, en ook voor januari ligt het aantal hoger dan bij de eerste raming. Samengeteld kwamen er voor beide wintermaanden 37.000 extra banen bij.Het werkloosheidspercentage bleef in maart met 10,5 miljoen werklozen stabiel op 6,7 procent. Het aantal Amerikanen dat al langer dan zes maanden op zoek is naar werk daalde in maart met ongeveer 100.000 tot 3,7 miljoen, terwijl het aantal Amerikanen dat noodgedwongen deeltijds moet werken - om economische redenen - licht toenam .De gestage banengroei kan de Federal Reserve (Fed) aansporen om zijn stimulusprogramma verder af te bouwen. Niet sneller dan geleidelijk allicht, aangezien Fed-voorzitter Yellen begin deze week wees op de omvang en de aard van de werkloosheid in de VS. Volgens Yellen zitten te veel Amerikanen in de val van de langdurige werkloosheid, en werkt bovendien een te groot aantal Amerikanen deeltijds omdat ze geen voltijdse baan te pakken krijgen. Daardoor is er van een degelijk economisch herstel geen sprake en blijven de 'uitzonderlijke maatregelen' nog een tijd van kracht. Wellicht blijft ook de rente nog een tijd op een laag peil, liet de Fed-voorzitter verstaan.(Reuters/BO)