Kort na de aankondiging over het verbod had Juul al aangekondigd dat het een verdaging zou vragen, om daarna eventueel een steviger procedure tegen het verbod op te starten. De rechters van een hof van beroep in Washington hebben nu beslist om het verkoopsverbod op te schorten. Intussen nemen ze de tijd om de vraag van Juul verder te bestuderen. In hun oordeel verduidelijken de rechters dat deze opschorting geen aanwijzing is voor de gegrondheid van de zaak. De FDA is van mening dat het bedrijf, dat een groot succes kent met zijn elektronische sigaretten en gearomatiseerde vullingen, niet aangetoond heeft dat de commercialisatie van zijn producten in overeenstemming is met de regels voor de bescherming van de volksgezondheid. In een reactie liet Juul Labs weten het niet eens te zijn met de conclusie van de FDA en zegt dat het voldoende gegevens aangeleverd heeft om de problemen op te lossen die het agentschap opwerpt. (Belga)

Kort na de aankondiging over het verbod had Juul al aangekondigd dat het een verdaging zou vragen, om daarna eventueel een steviger procedure tegen het verbod op te starten. De rechters van een hof van beroep in Washington hebben nu beslist om het verkoopsverbod op te schorten. Intussen nemen ze de tijd om de vraag van Juul verder te bestuderen. In hun oordeel verduidelijken de rechters dat deze opschorting geen aanwijzing is voor de gegrondheid van de zaak. De FDA is van mening dat het bedrijf, dat een groot succes kent met zijn elektronische sigaretten en gearomatiseerde vullingen, niet aangetoond heeft dat de commercialisatie van zijn producten in overeenstemming is met de regels voor de bescherming van de volksgezondheid. In een reactie liet Juul Labs weten het niet eens te zijn met de conclusie van de FDA en zegt dat het voldoende gegevens aangeleverd heeft om de problemen op te lossen die het agentschap opwerpt. (Belga)