Per saldo kwamen er in maart 98.000 banen bij in de grootste economie ter wereld, blijkt uit cijfers van het ministerie van Arbeid. Dat waren er aanzienlijk minder dan in februari, toen volgens een bijgestuurde raming nog 219.000 banen werden gecreëerd. De banengroei van maart is de minst sterke sinds mei vorig jaar.

De banengroei viel bovendien veel lager uit dan de 180.000 nieuwe banen waarop economen gemiddeld hadden gerekend.

Hoewel de werkgelegenheid een teleurstellende toename kende, daalde de werkloosheidsgraad in de VS naar 4,5 procent van de beroepsbevolking. Dat percentage valt mee, want de gemiddelde prognose mikte op een stabilisering op 4,7 procent. Hoe teleurstellende banengroei gekoppeld wordt aan een lager werkloosheidspercentage blijft onduidelijk.

De participatiegraad, het deel van de bevolking dat werkt of op zijn minst op zoek is naar werk, blijft onveranderd op 63 procent.

Als bij de werklozen ook de mensen gerekend worden die deeltijds werken, maar liever voltijds aan de slag zouden gaan, bedraagt het werkloosheidspercentage 8,9 procent tegenover 9,2 procent in februari. Het aantal part-timers dat een voltijdse baan wil, is met 151.000 gedaald tot 5,55 miljoen.

De lonen van Amerikaanse werknemers lagen vorige maand gemiddeld 2,7 procent hoger dan in maart 2016. Die toename was een fractie minder sterk dan in februari.

Volgens Stephen Stanley, chief economist bij Amherst Pierpont Securities LLC, betekent de mindere banengroei van afgelopen maand niet noodzakkelijk dat de arbeidsmarkt in de VS verzwakt. "Het is allicht meer een kwestie van een krap aanbod dan van een afnemende vraag", aldus Stanley in een reactie aan het persagentschap Bloomberg.

President Trump wil er de volgende tien jaar 25 miljoen banen bij in de VS. Dat stemt overeen met een maandelijkse toename van 208.000 nieuwe jobs.

Per saldo kwamen er in maart 98.000 banen bij in de grootste economie ter wereld, blijkt uit cijfers van het ministerie van Arbeid. Dat waren er aanzienlijk minder dan in februari, toen volgens een bijgestuurde raming nog 219.000 banen werden gecreëerd. De banengroei van maart is de minst sterke sinds mei vorig jaar. De banengroei viel bovendien veel lager uit dan de 180.000 nieuwe banen waarop economen gemiddeld hadden gerekend. Hoewel de werkgelegenheid een teleurstellende toename kende, daalde de werkloosheidsgraad in de VS naar 4,5 procent van de beroepsbevolking. Dat percentage valt mee, want de gemiddelde prognose mikte op een stabilisering op 4,7 procent. Hoe teleurstellende banengroei gekoppeld wordt aan een lager werkloosheidspercentage blijft onduidelijk.De participatiegraad, het deel van de bevolking dat werkt of op zijn minst op zoek is naar werk, blijft onveranderd op 63 procent.Als bij de werklozen ook de mensen gerekend worden die deeltijds werken, maar liever voltijds aan de slag zouden gaan, bedraagt het werkloosheidspercentage 8,9 procent tegenover 9,2 procent in februari. Het aantal part-timers dat een voltijdse baan wil, is met 151.000 gedaald tot 5,55 miljoen.De lonen van Amerikaanse werknemers lagen vorige maand gemiddeld 2,7 procent hoger dan in maart 2016. Die toename was een fractie minder sterk dan in februari.Volgens Stephen Stanley, chief economist bij Amherst Pierpont Securities LLC, betekent de mindere banengroei van afgelopen maand niet noodzakkelijk dat de arbeidsmarkt in de VS verzwakt. "Het is allicht meer een kwestie van een krap aanbod dan van een afnemende vraag", aldus Stanley in een reactie aan het persagentschap Bloomberg.President Trump wil er de volgende tien jaar 25 miljoen banen bij in de VS. Dat stemt overeen met een maandelijkse toename van 208.000 nieuwe jobs.