Het akkoord dat vakbonden en werkgevers na urenlang nachtelijk overleg bereikten, vertraagt de verhoging van de leeftijden waarop het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT of brugpensioen) mogelijk is. Dit jaar zou het nog op 58 jaar kunnen bij bedrijven in moeilijkheden. Dat is niet naar de zin van Open Vld. ABVV-topman Robert Vertenueil waarschuwde meteen dat het akkoord erg fragiel is en dat het in zijn geheel moet worden uitgevoerd. De werkgevers steunen hem daarin. "Als je één kaart uit het kaartenhuisje wegneemt, valt het in mekaar", zei Pieter Timmermans van werkgeversfederatie VBO voor aanvang van een ontmoeting met de regering. Hij legt uit dat het voor hem belangrijker is dat het einddoel voor de SWT-regeling nu vastligt op 60 jaar. "Tot nu toe lag dat niet vast", benadrukt Timmermans. "Het wordt inderdaad een jaar verschoven. Maar wat is het belangrijkste: het einddoel bereiken en daarbij tussentijds iets bijsturen, of niets hebben en chaos krijgen? " Ook Danny Van Assche van zelfstandigenorganisatie Unizo begrijpt de negatieve reactie niet. "Er zijn een aantal versterkingen en een aantal versoepelingen. Het belangrijkste is dat we onder sociale partners hebben afgesproken om alle SWT's onder 60 jaar te laten eindigen", zegt hij. "Dat gaat eigenlijk verder dan wat in de arbeidsdeal van de regering staat. We kunnen nu zeggen dat er ten laatste eind volgend jaar of halfweg 2021 een einde aan komt." Van Assche wil dus dat het akkoord van de sociale partners zoals gebruikelijk wordt uitgevoerd. "Anders heeft het geen zin meer om akkoorden onder sociale partners af te sluiten", besluit hij. (Belga)

Het akkoord dat vakbonden en werkgevers na urenlang nachtelijk overleg bereikten, vertraagt de verhoging van de leeftijden waarop het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT of brugpensioen) mogelijk is. Dit jaar zou het nog op 58 jaar kunnen bij bedrijven in moeilijkheden. Dat is niet naar de zin van Open Vld. ABVV-topman Robert Vertenueil waarschuwde meteen dat het akkoord erg fragiel is en dat het in zijn geheel moet worden uitgevoerd. De werkgevers steunen hem daarin. "Als je één kaart uit het kaartenhuisje wegneemt, valt het in mekaar", zei Pieter Timmermans van werkgeversfederatie VBO voor aanvang van een ontmoeting met de regering. Hij legt uit dat het voor hem belangrijker is dat het einddoel voor de SWT-regeling nu vastligt op 60 jaar. "Tot nu toe lag dat niet vast", benadrukt Timmermans. "Het wordt inderdaad een jaar verschoven. Maar wat is het belangrijkste: het einddoel bereiken en daarbij tussentijds iets bijsturen, of niets hebben en chaos krijgen? " Ook Danny Van Assche van zelfstandigenorganisatie Unizo begrijpt de negatieve reactie niet. "Er zijn een aantal versterkingen en een aantal versoepelingen. Het belangrijkste is dat we onder sociale partners hebben afgesproken om alle SWT's onder 60 jaar te laten eindigen", zegt hij. "Dat gaat eigenlijk verder dan wat in de arbeidsdeal van de regering staat. We kunnen nu zeggen dat er ten laatste eind volgend jaar of halfweg 2021 een einde aan komt." Van Assche wil dus dat het akkoord van de sociale partners zoals gebruikelijk wordt uitgevoerd. "Anders heeft het geen zin meer om akkoorden onder sociale partners af te sluiten", besluit hij. (Belga)