Tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van de wereldbrouwer werden er erg veel vragen gesteld. Of vaker nog: geregeld commentaar gegeven. Dit is niet naar gewoonte, want het vragenmoment van de algemene vergaderingen wordt doorgaans snel afgehaspeld.

De beleggeractivist Eric Geenen stelde een aantal vragen, en gaf bovendien commentaar. Geenen sprak onder meer over het loon van Carlos Brito. Hij had het over zeven miljoen euro. "Geen enkele CEO is dat waard". Het komt neer op 20.000 euro per dag.

De voorzitter van de raad van bestuur Peter Harf liet zich opmerken met een krachtige repliek. Is 20.000 euro per dag veel? "Dit is een filosofische vraag. Denk je dat Brito voor minder gaat werken? Okay, we hebben er een andere opinie over. Carlos Brito zal zeker rijk worden. Maar daarmee zal ook het bedrijf rijker worden".

De voorzitter verwees daarbij onder meer naar de vergoeding via bonussen. Die herinvesteert het management via de aankoop van aandelen in de eigen onderneming. "Wij halen geen geld weg uit de onderneming. Wij steken het in de onderneming" (via de aandelenkoop). Bovendien kunnen de aandelen enkel na enkele jaren worden verzilverd, doorgaans ten vroegste na vijf jaar. Ook de referentieaandeelhouders van Interbrew en AmBev sloten een samenwerkingakkoord van 20 jaar. Peter Harf vond dit een voorbeeld van een pact voor de lange termijn.

Carlos Brito verdiende in 2009 7,2 miljoen euro via een vast loon, en de jaarbonus. Daarnaast kreeg hij onder meer een omruiling van 1,63 miljoen opties in circa één miljoen aandelen, als vergoeding voor de verhuis van het operationele hoofdkantoor naar New York. Die aandelen kan de CEO ten vroegste vanaf 2019 verkopen.

Peter Harf ontkrachtte voorts een blijkbaar opnieuw opgedoken gerucht. De maatschappelijke zetel van de brouwer zou uit België verhuizen. Nee, aldus Peter Harf. "Die is en blijft in België".

Na de algemene vergadering meldde CEO Carlos Brito dat de sociale onderhandelingen bij AB InBev in België verder gaan. De directie van de onderneming stelde het herstructureringplan voor. De directie wacht nu op tegenvoorstellen van de vakbonden.

W.R.

Tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van de wereldbrouwer werden er erg veel vragen gesteld. Of vaker nog: geregeld commentaar gegeven. Dit is niet naar gewoonte, want het vragenmoment van de algemene vergaderingen wordt doorgaans snel afgehaspeld. De beleggeractivist Eric Geenen stelde een aantal vragen, en gaf bovendien commentaar. Geenen sprak onder meer over het loon van Carlos Brito. Hij had het over zeven miljoen euro. "Geen enkele CEO is dat waard". Het komt neer op 20.000 euro per dag. De voorzitter van de raad van bestuur Peter Harf liet zich opmerken met een krachtige repliek. Is 20.000 euro per dag veel? "Dit is een filosofische vraag. Denk je dat Brito voor minder gaat werken? Okay, we hebben er een andere opinie over. Carlos Brito zal zeker rijk worden. Maar daarmee zal ook het bedrijf rijker worden". De voorzitter verwees daarbij onder meer naar de vergoeding via bonussen. Die herinvesteert het management via de aankoop van aandelen in de eigen onderneming. "Wij halen geen geld weg uit de onderneming. Wij steken het in de onderneming" (via de aandelenkoop). Bovendien kunnen de aandelen enkel na enkele jaren worden verzilverd, doorgaans ten vroegste na vijf jaar. Ook de referentieaandeelhouders van Interbrew en AmBev sloten een samenwerkingakkoord van 20 jaar. Peter Harf vond dit een voorbeeld van een pact voor de lange termijn. Carlos Brito verdiende in 2009 7,2 miljoen euro via een vast loon, en de jaarbonus. Daarnaast kreeg hij onder meer een omruiling van 1,63 miljoen opties in circa één miljoen aandelen, als vergoeding voor de verhuis van het operationele hoofdkantoor naar New York. Die aandelen kan de CEO ten vroegste vanaf 2019 verkopen. Peter Harf ontkrachtte voorts een blijkbaar opnieuw opgedoken gerucht. De maatschappelijke zetel van de brouwer zou uit België verhuizen. Nee, aldus Peter Harf. "Die is en blijft in België". Na de algemene vergadering meldde CEO Carlos Brito dat de sociale onderhandelingen bij AB InBev in België verder gaan. De directie van de onderneming stelde het herstructureringplan voor. De directie wacht nu op tegenvoorstellen van de vakbonden.W.R.