Om de werkdruk aan te pakken wordt er een aanwervingsplan opgesteld. Dat plan moet zorgen dat 27 tijdelijke contracten omgezet worden in vaste contracten en dat aan 32 werknemers contractuitbreidingen worden aangeboden. De cargo afdeling wordt versterkt 8 vaste aanwervingen en 15 tijdelijke werknemers. De handling afdeling moet tegen uiterlijk medio april 2019 aangevuld worden met 28 tijdelijke werknemers en er komen duidelijke bezettingsregels voor de ploegen. Tegen eind maart 2019 moet er ook een premie van 250 euro toegekend worden aan alle werknemers op de luchthavens van Oostende, Luik en Zaventem. Daarnaast wordt de werking van de personeelsdienst doorgelicht en versterkt om aan de eisen van deze dienst te voldoen. Wat betreft het gebrekkige materiaal zal er 3,2 miljoen euro worden geïnvesteerd om dit te vervangen. Voor ontbrekende of kapotte werkkledij komt er eveneens een duidelijke procedure voor nieuwe bestellingen en leveringen. Het akkoord bepaalt ook dat alle punten door de directie op gestructureerde en regelmatige basis worden opgevolgd via de sociale overlegorganen. (Belga)

Om de werkdruk aan te pakken wordt er een aanwervingsplan opgesteld. Dat plan moet zorgen dat 27 tijdelijke contracten omgezet worden in vaste contracten en dat aan 32 werknemers contractuitbreidingen worden aangeboden. De cargo afdeling wordt versterkt 8 vaste aanwervingen en 15 tijdelijke werknemers. De handling afdeling moet tegen uiterlijk medio april 2019 aangevuld worden met 28 tijdelijke werknemers en er komen duidelijke bezettingsregels voor de ploegen. Tegen eind maart 2019 moet er ook een premie van 250 euro toegekend worden aan alle werknemers op de luchthavens van Oostende, Luik en Zaventem. Daarnaast wordt de werking van de personeelsdienst doorgelicht en versterkt om aan de eisen van deze dienst te voldoen. Wat betreft het gebrekkige materiaal zal er 3,2 miljoen euro worden geïnvesteerd om dit te vervangen. Voor ontbrekende of kapotte werkkledij komt er eveneens een duidelijke procedure voor nieuwe bestellingen en leveringen. Het akkoord bepaalt ook dat alle punten door de directie op gestructureerde en regelmatige basis worden opgevolgd via de sociale overlegorganen. (Belga)