Het sociaal plan is twee dagen geleden, op 22 december, ondertekend. De productie en de logistieke afdeling van het bedrijf worden stopgezet in Kessel-Lo en verhuizen naar respectievelijk Tsjechië en Nederland. 231 arbeiders en 60 bedienden verliezen hun baan. De ontslagen zullen gefaseerd uitgevoerd worden. In de periode tussen 1 maart 2022 en 31 mei 2023 moeten alle werknemers vertrokken zijn. Ten laatste twee maanden op voorhand moet elke individuele werknemer op de hoogte worden gebracht van zijn of haar persoonlijk ontslag. Voor de overige werknemers is er een werkzekerheidsgarantie afgesloten tot eind 2025. De ontslagen personeelsleden krijgen naast een wettelijke opzegvergoeding, ook een bijkomende premie. Die is gelinkt aan het aantal jaren dat ze in dienst waren bij CommScope. Er zijn ook forfaitaire premies vastgelegd. Volgens de vakbond zijn de premies "evenwichtig". Bijna alle werknemers, 96 procent, verleenden hun goedkeuring aan het akkoord. "Dat toont dat het personeel zich toch kan vinden in het akkoord, daar zijn we blij mee", reageert secretaris Vanderhulst. "Ook al heerst er nog steeds ontevredenheid over de initiële beslissing, de werknemers kunnen nu toch met een rugzakje naar huis keren. Ze zullen niet met lege handen vertrekken." Voor de werknemers die hun job verliezen, wordt een traject voor outplacement en een tewerkstellingscel opgestart. (Belga)

Het sociaal plan is twee dagen geleden, op 22 december, ondertekend. De productie en de logistieke afdeling van het bedrijf worden stopgezet in Kessel-Lo en verhuizen naar respectievelijk Tsjechië en Nederland. 231 arbeiders en 60 bedienden verliezen hun baan. De ontslagen zullen gefaseerd uitgevoerd worden. In de periode tussen 1 maart 2022 en 31 mei 2023 moeten alle werknemers vertrokken zijn. Ten laatste twee maanden op voorhand moet elke individuele werknemer op de hoogte worden gebracht van zijn of haar persoonlijk ontslag. Voor de overige werknemers is er een werkzekerheidsgarantie afgesloten tot eind 2025. De ontslagen personeelsleden krijgen naast een wettelijke opzegvergoeding, ook een bijkomende premie. Die is gelinkt aan het aantal jaren dat ze in dienst waren bij CommScope. Er zijn ook forfaitaire premies vastgelegd. Volgens de vakbond zijn de premies "evenwichtig". Bijna alle werknemers, 96 procent, verleenden hun goedkeuring aan het akkoord. "Dat toont dat het personeel zich toch kan vinden in het akkoord, daar zijn we blij mee", reageert secretaris Vanderhulst. "Ook al heerst er nog steeds ontevredenheid over de initiële beslissing, de werknemers kunnen nu toch met een rugzakje naar huis keren. Ze zullen niet met lege handen vertrekken." Voor de werknemers die hun job verliezen, wordt een traject voor outplacement en een tewerkstellingscel opgestart. (Belga)