De spoordirecties hebben ingestemd met het voorstel dat de vakbonden in gemeenschappelijk front naar voren hebben geschoven, deelden de vakbondsverantwoordelijken mee. Dat betekent dat dit jaar een extralegale feestdag (15 november) geschrapt wordt, en volgend jaar nog een (2 november). Ook verliezen werkenmers vanaf 2017 een kredietdag per 28 kalenderdagen ziekte. De directie zou voorts beloofd hebben om tot begin 2019 geen bijkomende productiviteitsverhogende maatregelen door te voeren voor het personeel in zijn geheel. De Franstalige vleugel van de socialistische vakbond had een stakingsaanzegging ingediend om vanaf 19 juni een week lang het werk te kunnen neerleggen. Zo ver komt het dus niet. Wel zal het spoorverkeer verstoord zijn op vrijdag 24 juni, wanneer de socialistische vakbond een nationale staking organiseert. (Belga)

De spoordirecties hebben ingestemd met het voorstel dat de vakbonden in gemeenschappelijk front naar voren hebben geschoven, deelden de vakbondsverantwoordelijken mee. Dat betekent dat dit jaar een extralegale feestdag (15 november) geschrapt wordt, en volgend jaar nog een (2 november). Ook verliezen werkenmers vanaf 2017 een kredietdag per 28 kalenderdagen ziekte. De directie zou voorts beloofd hebben om tot begin 2019 geen bijkomende productiviteitsverhogende maatregelen door te voeren voor het personeel in zijn geheel. De Franstalige vleugel van de socialistische vakbond had een stakingsaanzegging ingediend om vanaf 19 juni een week lang het werk te kunnen neerleggen. Zo ver komt het dus niet. Wel zal het spoorverkeer verstoord zijn op vrijdag 24 juni, wanneer de socialistische vakbond een nationale staking organiseert. (Belga)