Volgens de rechtbank van koophandel mag geen enkele betrokken partij stappen ondernemen om te vermijden dat die MCS'en op 7 december worden omgezet in aandelen Ageas. MCS'en - voluit Mandatory Convertible Notes - zijn een verplicht converteerbare obligatielening van 2 miljard euro die stamt uit het Fortis-verleden (bank-verzekeraar) van Ageas.

Volgens de oorspronkelijke afspraken worden de MCS'en op 7 december omgezet in Ageas-aandelen. Ageas ontvangt daar een compensatie voor van 2 miljard euro.

Een groep hefboomfondsbeheerders die MCS'en in portefeuille heeft, wilde een aandeelhoudersvergadering bijeenroepen om de omzetting van de MCS'en uit te stellen. Op die manier zouden de beheerders ze nog langer een jaarlijkse couponbetaling van 8,75 procent kunnen genieten.

Ageas stapte stapte daarop naar de kamer van koophandel om te
vermijden dat de omzettingsdatum zou worden verplaatst. De verzekeraar is van oordeel dat de MCS-houders niet het recht hebben om eenzijdig de voorwaarden van het beleggingsinstrument te wijzingen. De Brusselse
rechtbank is het daarmee eens. De MCS-aandeelhouders mogen wel nog een vergadering bijeenroepen, maar de uitwerking ervan zou worden opgeschort, oordeelt de kamer van koophandel. Bovendien mag geen enkele partij nog stappen ondernemen die de omzetting van de MCS'en op 7 december in het gedrang zou brengen. Wie dat wel doet, mag een dwangsom verwachten.

Volgens de rechtbank van koophandel mag geen enkele betrokken partij stappen ondernemen om te vermijden dat die MCS'en op 7 december worden omgezet in aandelen Ageas. MCS'en - voluit Mandatory Convertible Notes - zijn een verplicht converteerbare obligatielening van 2 miljard euro die stamt uit het Fortis-verleden (bank-verzekeraar) van Ageas. Volgens de oorspronkelijke afspraken worden de MCS'en op 7 december omgezet in Ageas-aandelen. Ageas ontvangt daar een compensatie voor van 2 miljard euro. Een groep hefboomfondsbeheerders die MCS'en in portefeuille heeft, wilde een aandeelhoudersvergadering bijeenroepen om de omzetting van de MCS'en uit te stellen. Op die manier zouden de beheerders ze nog langer een jaarlijkse couponbetaling van 8,75 procent kunnen genieten. Ageas stapte stapte daarop naar de kamer van koophandel om te vermijden dat de omzettingsdatum zou worden verplaatst. De verzekeraar is van oordeel dat de MCS-houders niet het recht hebben om eenzijdig de voorwaarden van het beleggingsinstrument te wijzingen. De Brusselse rechtbank is het daarmee eens. De MCS-aandeelhouders mogen wel nog een vergadering bijeenroepen, maar de uitwerking ervan zou worden opgeschort, oordeelt de kamer van koophandel. Bovendien mag geen enkele partij nog stappen ondernemen die de omzetting van de MCS'en op 7 december in het gedrang zou brengen. Wie dat wel doet, mag een dwangsom verwachten.