In Ekeren, de wijk 2060 en Borgerhout wordt het huisvuil vandaag niet-selectief opgehaald om te vermijden dat het afval te lang blijft liggen. Elders zal de achterstand ingehaald worden. Ook de containerparken zijn vandaag overigens gesloten. De overige stedelijke diensten ondervinden minder hinder. Alle stadsloketten zijn open, net als alle stedelijke sportlocaties, OCMW-diensten, sociale centra en dienstencentra. Bij het stedelijk onderwijs zijn een vijftal kleuter- of lagere scholen gesloten, maar de ouders werden vooraf per brief verwittigd en kinderen worden indien nodig elders opgevangen. Van alle musea blijven enkel het Red Star Line Museum en het Vleeshuis dicht. Ook bijna alle cultuurcentra en leeszalen zijn open. In de woonzorgcentra, de centra voor jeugdzorg en voor de zorgbehoevende klanten van de thuisdiensten van Zorgbedrijf Antwerpen is de dienstverlening gegarandeerd zoals op andere dagen. (Belga)

In Ekeren, de wijk 2060 en Borgerhout wordt het huisvuil vandaag niet-selectief opgehaald om te vermijden dat het afval te lang blijft liggen. Elders zal de achterstand ingehaald worden. Ook de containerparken zijn vandaag overigens gesloten. De overige stedelijke diensten ondervinden minder hinder. Alle stadsloketten zijn open, net als alle stedelijke sportlocaties, OCMW-diensten, sociale centra en dienstencentra. Bij het stedelijk onderwijs zijn een vijftal kleuter- of lagere scholen gesloten, maar de ouders werden vooraf per brief verwittigd en kinderen worden indien nodig elders opgevangen. Van alle musea blijven enkel het Red Star Line Museum en het Vleeshuis dicht. Ook bijna alle cultuurcentra en leeszalen zijn open. In de woonzorgcentra, de centra voor jeugdzorg en voor de zorgbehoevende klanten van de thuisdiensten van Zorgbedrijf Antwerpen is de dienstverlening gegarandeerd zoals op andere dagen. (Belga)