Jean-Pierre Blumberg, managing partner Europa: "Dit is een louter Engelse operatie omdat de corporatefinancemarkt in drie jaar de tweede klap op rij kreeg. De rest van Europa lijdt minder onder de schokken op de financiële markten. Snel rekruteren en ontslaan is typisch voor de City en Wall Street."

Een en ander is symptomatisch voor het tanende belang van de City voor Linklaters, dat zich opwerpt als juridische dienstverlener in complexe dossiers voor het topsegment van ondernemingen en minder als transactiegedreven kantoor.

Even belangrijk is de vaststelling dat geen medewerkers (fee earners) moeten vertrekken, enkel partners (die meedelen in de winst). "Deze ontslagronde gaat over winstgevendheid", erkent Blumberg. "Een hogere leverage tussen vennoten en medewerkers is wel een signaal voor die laatsten dat het nog moeilijker wordt om full equity partner te worden." (HB)

Jean-Pierre Blumberg, managing partner Europa: "Dit is een louter Engelse operatie omdat de corporatefinancemarkt in drie jaar de tweede klap op rij kreeg. De rest van Europa lijdt minder onder de schokken op de financiële markten. Snel rekruteren en ontslaan is typisch voor de City en Wall Street." Een en ander is symptomatisch voor het tanende belang van de City voor Linklaters, dat zich opwerpt als juridische dienstverlener in complexe dossiers voor het topsegment van ondernemingen en minder als transactiegedreven kantoor. Even belangrijk is de vaststelling dat geen medewerkers (fee earners) moeten vertrekken, enkel partners (die meedelen in de winst). "Deze ontslagronde gaat over winstgevendheid", erkent Blumberg. "Een hogere leverage tussen vennoten en medewerkers is wel een signaal voor die laatsten dat het nog moeilijker wordt om full equity partner te worden." (HB)