Peter Bosschem, CEO van ELS Belgium-Larcier: 'Zeker kleine en middelgrote advocatenkantoren hebben een afwachtende houding om hun dienstverlening volop te digitaliseren in vergelijking met Nederland. Dat komt grotendeels doordat de Nederlandse justitie veel verder staat met de digitale automatisering van de procedures en de rechtsspraak dan bij ons. Advocaten zijn dan wel verplicht te volgen. De Belgische fiscalisten doen wel meer een beroep op IT, wat te verklaren is door het feit dat FOD Financiën verder staat dan FOD Justitie in de digitale verwerking van dossiers.'
...