Bedrijven die ervoor kiezen via BDO een meldpunt op te richten, kunnen gebruik maken van een beveiligde server die door de fraude-experten van BDO wordt beheerd. Zelfs het IP-adres van de computer van waaruit de melding wordt gedaan, kan niet achterhaald worden. Eenmaal de klacht is ingediend, zullen medewerkers van BDO een eerste analyse doen van de melding. Als de klacht gerechtvaardigd lijkt, zal BDO de gemelde feiten doorspelen aan een verantwoordelijke van het bedrijf, bij voorkeur de voorzitter van de raad van bestuur. Het is de directie van het bedrijf die, eventueel onder begeleiding van de experten van BDO, de fraude verder zal onderzoeken en er eventueel administratieve of juridische gevolgen aan kan geven, eenmaal de feiten zijn bewezen. Dat kan gaan van een interne bemiddeling tot gerechtelijke vervolging. Uit een onderzoek van BDO bij 250 Belgische bedrijven, blijkt dat 37 procent van de gevallen van bedrijfsfraude een "inside job" is. Bovendien blijkt dat bedrijven jaarlijks 5 procent van hun omzet verliezen aan frauduleuze praktijken. Toch heeft het merendeel van de Belgische bedrijven geen beleid of procedures waarbij fraude gemakkelijk en effectief kan worden gemeld. Ook wijst BDO erop dat in ons land een wetgeving ontbreekt die klokkenluiders bescherming biedt. Afgelopen dinsdag keurde het Europees Parlement nog een regeling goed die EU-landen verplicht zo'n wetgeving binnen twee jaar in te voeren. "Onze buurlanden gebruiken al langer gelijkaardige interne kliklijnen. We zijn blij dat de Europese Unie nu een algemene wetgeving ter bescherming van klokkenluiders uitroept. Op deze manier hopen we ook in België frauduleuze praktijken sneller te kunnen opsporen en aanpakken", zegt fraude-expert bij BDO Stéphane Goddé. (Belga)

Bedrijven die ervoor kiezen via BDO een meldpunt op te richten, kunnen gebruik maken van een beveiligde server die door de fraude-experten van BDO wordt beheerd. Zelfs het IP-adres van de computer van waaruit de melding wordt gedaan, kan niet achterhaald worden. Eenmaal de klacht is ingediend, zullen medewerkers van BDO een eerste analyse doen van de melding. Als de klacht gerechtvaardigd lijkt, zal BDO de gemelde feiten doorspelen aan een verantwoordelijke van het bedrijf, bij voorkeur de voorzitter van de raad van bestuur. Het is de directie van het bedrijf die, eventueel onder begeleiding van de experten van BDO, de fraude verder zal onderzoeken en er eventueel administratieve of juridische gevolgen aan kan geven, eenmaal de feiten zijn bewezen. Dat kan gaan van een interne bemiddeling tot gerechtelijke vervolging. Uit een onderzoek van BDO bij 250 Belgische bedrijven, blijkt dat 37 procent van de gevallen van bedrijfsfraude een "inside job" is. Bovendien blijkt dat bedrijven jaarlijks 5 procent van hun omzet verliezen aan frauduleuze praktijken. Toch heeft het merendeel van de Belgische bedrijven geen beleid of procedures waarbij fraude gemakkelijk en effectief kan worden gemeld. Ook wijst BDO erop dat in ons land een wetgeving ontbreekt die klokkenluiders bescherming biedt. Afgelopen dinsdag keurde het Europees Parlement nog een regeling goed die EU-landen verplicht zo'n wetgeving binnen twee jaar in te voeren. "Onze buurlanden gebruiken al langer gelijkaardige interne kliklijnen. We zijn blij dat de Europese Unie nu een algemene wetgeving ter bescherming van klokkenluiders uitroept. Op deze manier hopen we ook in België frauduleuze praktijken sneller te kunnen opsporen en aanpakken", zegt fraude-expert bij BDO Stéphane Goddé. (Belga)