De minister onderhandelt al een tijd met de overheidsbonden over het statuut van de Vlaamse ambtenaar en de harmonisering van de arbeidsvoorwaarden van statutairen en contractuelen. Dat leidde al tot vakbondsacties in september bij onder meer de sluizen en in de havens, met heel wat hinder voor de scheepvaart tot gevolg. "We stellen vast dat er geen aanvaardbaar voorstel op tafel ligt en dat de werkgroepen zelfs vroegtijdig werden stopgezet", klinkt het bij ACV. "Resultaat: heel veel losse eindjes en geen concrete afspraken. Oké, het is een goede zaak dat het voorstel over ziektekrediet deze legislatuur niet meer zal worden doorgeduwd, maar er zijn nog veel andere pijnpunten." Contractuele personeelsleden krijgen volgens de vakbond bijvoorbeeld nog steeds geen verbeterde minimale arbeidsvoorwaarden. En ook de ontslagregeling blijft ACV een doorn in het oog. "Iemand die twee onvoldoendes krijgt op 20 jaar tijd kan worden ontslagen. Dat is een beperkte aanpassing van het oorspronkelijke voorstel, maar wij willen een echte ontslagbescherming voor iedereen, voor statutaire én contractuele personeelsleden. Verder vragen wij garanties dat aanwervingen gebeuren in het correcte statuut, dat de werkgever zijn verantwoordelijkheid neemt bij re-integratie, én dat ook contractuele personeelsleden in beroep kunnen gaan bij een 'onvoldoende'." Morgen komen de drie vakbonden nog bijeen om hun standpunt te bepalen. (Belga)

De minister onderhandelt al een tijd met de overheidsbonden over het statuut van de Vlaamse ambtenaar en de harmonisering van de arbeidsvoorwaarden van statutairen en contractuelen. Dat leidde al tot vakbondsacties in september bij onder meer de sluizen en in de havens, met heel wat hinder voor de scheepvaart tot gevolg. "We stellen vast dat er geen aanvaardbaar voorstel op tafel ligt en dat de werkgroepen zelfs vroegtijdig werden stopgezet", klinkt het bij ACV. "Resultaat: heel veel losse eindjes en geen concrete afspraken. Oké, het is een goede zaak dat het voorstel over ziektekrediet deze legislatuur niet meer zal worden doorgeduwd, maar er zijn nog veel andere pijnpunten." Contractuele personeelsleden krijgen volgens de vakbond bijvoorbeeld nog steeds geen verbeterde minimale arbeidsvoorwaarden. En ook de ontslagregeling blijft ACV een doorn in het oog. "Iemand die twee onvoldoendes krijgt op 20 jaar tijd kan worden ontslagen. Dat is een beperkte aanpassing van het oorspronkelijke voorstel, maar wij willen een echte ontslagbescherming voor iedereen, voor statutaire én contractuele personeelsleden. Verder vragen wij garanties dat aanwervingen gebeuren in het correcte statuut, dat de werkgever zijn verantwoordelijkheid neemt bij re-integratie, én dat ook contractuele personeelsleden in beroep kunnen gaan bij een 'onvoldoende'." Morgen komen de drie vakbonden nog bijeen om hun standpunt te bepalen. (Belga)