Het kan bijvoorbeeld gaan om zwerfvuil opruimen, toezicht houden op bus of tram, natuurgebieden onderhouden of helpen in de refter van een bejaardentehuis. Eenvoudige jobs die er nu niet zijn, maar wel een maatschappelijke meerwaarde hebben. De christelijke vakbond wil ze, tegen de betaling van het minimumloon, aanbieden aan langdurig werklozen. De basisbaan zou geen verplichting worden. Het voordeel voor de werklozen is wel dat ze niet langer in een werklozenstatuut zitten en een contract van onbepaalde duur krijgen. Het loon is wel heel beperkt, gemiddeld 1.700 euro bruto per maand. Bedoeling is vooral het zelfvertrouwen van de werklozen aan te wakkeren, als opstap naar een betere baan, aldus Vermorgen. ACV voorziet dat de Vlaamse overheid de lonen betaalt. De vakbond stelt voor om met 25.000 basisbanen te beginnen. De kostprijs, uitgespaarde werkloosheidsuitkering inbegrepen, is 285 miljoen. "Wat relatief is, als je weet dat de dienstencheques 1,2 miljard kosten", aldus Vermorgen. (Belga)

Het kan bijvoorbeeld gaan om zwerfvuil opruimen, toezicht houden op bus of tram, natuurgebieden onderhouden of helpen in de refter van een bejaardentehuis. Eenvoudige jobs die er nu niet zijn, maar wel een maatschappelijke meerwaarde hebben. De christelijke vakbond wil ze, tegen de betaling van het minimumloon, aanbieden aan langdurig werklozen. De basisbaan zou geen verplichting worden. Het voordeel voor de werklozen is wel dat ze niet langer in een werklozenstatuut zitten en een contract van onbepaalde duur krijgen. Het loon is wel heel beperkt, gemiddeld 1.700 euro bruto per maand. Bedoeling is vooral het zelfvertrouwen van de werklozen aan te wakkeren, als opstap naar een betere baan, aldus Vermorgen. ACV voorziet dat de Vlaamse overheid de lonen betaalt. De vakbond stelt voor om met 25.000 basisbanen te beginnen. De kostprijs, uitgespaarde werkloosheidsuitkering inbegrepen, is 285 miljoen. "Wat relatief is, als je weet dat de dienstencheques 1,2 miljard kosten", aldus Vermorgen. (Belga)