Volgens ACV-Transcom loodste Alyzia ex-topmanagers van Swissport binnen bij Alyzia Belgium. "Zo werden de 'Swissport-kuren' bij Alyzia binnengebracht", zegt Callaerts. "Iedereen weet dat de sociale relaties binnen Swissport (...) niet goed liepen. Totaal gebrek aan respect voor het personeel was het 'normaal'. Ook bij Alyzia sijpelt dus deze mentaliteit binnen." De christelijke vakbond is ook niet te spreken over de selectie van personeelsleden voor Alyzia door Randstad. Gekwalificeerd personeel zou afgescheept worden, ten voordele van "vrienden van". De aangeboden contracten zijn bovendien ondermaats, luidt het. Ook bij Aviapartner lopen de zaken niet zoals het hoort, zegt Callaerts. Het bedrijf zou van het faillissement van Swissport geprofiteerd hebben om zijn prijzen op te drijven en zou van de turbulente periode op de luchthaven gebruikmaken om verworvenheden van het personeel "drastisch terug te schroeven". Zo zou het personeel niet meer kunnen kiezen of het overuren wil presteren bij laattijdige vluchten. "We mogen spreken van het herinvoeren van een moderne slavernij bij deze personeelsleden", vat Callaerts de situatie bij de afhandelaars samen. "Zeker wanneer de activiteiten op de luchthaven terug naar de pre-COVID-periode zullen groeien, zal dit nefast zijn voor de sociale omstandigheden en zal het een kwestie van tijd zijn alvorens de rekker weer springt." ACV-Transcom vraagt respect en goede loon- en arbeidsvoorwaarden voor het personeel. De bevoegde ministers en de sociale partners worden gevraagd "solide oplossingen te zoeken die een win-win zijn voor alle stakeholders: luchthaven, luchtvaartmaatschappijen, personeel én passagiers". (Belga)

Volgens ACV-Transcom loodste Alyzia ex-topmanagers van Swissport binnen bij Alyzia Belgium. "Zo werden de 'Swissport-kuren' bij Alyzia binnengebracht", zegt Callaerts. "Iedereen weet dat de sociale relaties binnen Swissport (...) niet goed liepen. Totaal gebrek aan respect voor het personeel was het 'normaal'. Ook bij Alyzia sijpelt dus deze mentaliteit binnen." De christelijke vakbond is ook niet te spreken over de selectie van personeelsleden voor Alyzia door Randstad. Gekwalificeerd personeel zou afgescheept worden, ten voordele van "vrienden van". De aangeboden contracten zijn bovendien ondermaats, luidt het. Ook bij Aviapartner lopen de zaken niet zoals het hoort, zegt Callaerts. Het bedrijf zou van het faillissement van Swissport geprofiteerd hebben om zijn prijzen op te drijven en zou van de turbulente periode op de luchthaven gebruikmaken om verworvenheden van het personeel "drastisch terug te schroeven". Zo zou het personeel niet meer kunnen kiezen of het overuren wil presteren bij laattijdige vluchten. "We mogen spreken van het herinvoeren van een moderne slavernij bij deze personeelsleden", vat Callaerts de situatie bij de afhandelaars samen. "Zeker wanneer de activiteiten op de luchthaven terug naar de pre-COVID-periode zullen groeien, zal dit nefast zijn voor de sociale omstandigheden en zal het een kwestie van tijd zijn alvorens de rekker weer springt." ACV-Transcom vraagt respect en goede loon- en arbeidsvoorwaarden voor het personeel. De bevoegde ministers en de sociale partners worden gevraagd "solide oplossingen te zoeken die een win-win zijn voor alle stakeholders: luchthaven, luchtvaartmaatschappijen, personeel én passagiers". (Belga)