ACOD heeft voor 26 april een staking aangekondigd van het federale overheidspersoneel tegen de maatregelen die door de regering zijn beslist in het kader van de federale begroting. De christelijke overheidsvakbond stapt niet mee in de stakingsplannen. "We gaan wel actie voeren. We gaan sensibiliseren, en een uitgebreide delegatie trekt naar het kabinet van minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput. Maar we gaan niet staken. We vinden dat niet het juiste middel in deze fase. Een actie moet worden opgebouwd", aldus Hamelinck. (Belga)

ACOD heeft voor 26 april een staking aangekondigd van het federale overheidspersoneel tegen de maatregelen die door de regering zijn beslist in het kader van de federale begroting. De christelijke overheidsvakbond stapt niet mee in de stakingsplannen. "We gaan wel actie voeren. We gaan sensibiliseren, en een uitgebreide delegatie trekt naar het kabinet van minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput. Maar we gaan niet staken. We vinden dat niet het juiste middel in deze fase. Een actie moet worden opgebouwd", aldus Hamelinck. (Belga)