ACV-Transcom keurde het akkoord vorige week al goed, al was er wel grote verdeeldheid tussen de Vlaamse en Franstalige vleugel. De Franstalige vleugel noemde het ontwerp "noch een akkoord, noch sociaal". Omdat één bond het akkoord heeft goedgekeurd, kunnen de directies van spoorbedrijven NMBS, Infrabel en HR-Rail het in principe al uitvoeren. Wanneer ACOD Spoor zich wel zal uitspreken, is nog niet duidelijk. De achterban wordt momenteel geraadpleegd, waarna de vakbond een evaluatie zal maken over de te volgen strategie. Het is niet duidelijk of de socialistische bond op nieuwe acties afstevent. "Ik wil niet op de feiten vooruitlopen", zegt Sempels. (Belga)

ACV-Transcom keurde het akkoord vorige week al goed, al was er wel grote verdeeldheid tussen de Vlaamse en Franstalige vleugel. De Franstalige vleugel noemde het ontwerp "noch een akkoord, noch sociaal". Omdat één bond het akkoord heeft goedgekeurd, kunnen de directies van spoorbedrijven NMBS, Infrabel en HR-Rail het in principe al uitvoeren. Wanneer ACOD Spoor zich wel zal uitspreken, is nog niet duidelijk. De achterban wordt momenteel geraadpleegd, waarna de vakbond een evaluatie zal maken over de te volgen strategie. Het is niet duidelijk of de socialistische bond op nieuwe acties afstevent. "Ik wil niet op de feiten vooruitlopen", zegt Sempels. (Belga)