ACV kondigde de staking aan, tot verwondering van ACOD. "We gingen communiceren na de paasvakantie. Dat was zo afgesproken", zegt Hoppe. "Wij hebben drie weken geleden al beslist over deze actie." Dat ACV communiceert en "niet uitsluit" dat andere bonden deelnemen, vindt Hoppe dan ook "bizar". De boodschap is wel dezelfde: minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput voert "slecht beleid" en "heeft geen respect voor de ambtenaren". Er zullen stakingen zijn in verschillende overheidsdiensten, "gaande van de RVA tot de ontvangstkantoren van de belastingen". Het spoor, De Lijn en bpost blijven wel buiten schot. De keuze voor 30 april als stakingsdag ontlokt bij sommigen de opmerking dat de vakbonden de brug maken tussen het weekend en feestdag 1 mei. Hoppe wuift dat weg. "Het is altijd iets. Als we op vrijdag staken, is het voor een verlengd weekend. Als we het de woensdag doen, is het omdat de scholen dicht zijn in de namiddag. Als men respect heeft voor de ambtenaren, moeten we niet staken." (Belga)

ACV kondigde de staking aan, tot verwondering van ACOD. "We gingen communiceren na de paasvakantie. Dat was zo afgesproken", zegt Hoppe. "Wij hebben drie weken geleden al beslist over deze actie." Dat ACV communiceert en "niet uitsluit" dat andere bonden deelnemen, vindt Hoppe dan ook "bizar". De boodschap is wel dezelfde: minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput voert "slecht beleid" en "heeft geen respect voor de ambtenaren". Er zullen stakingen zijn in verschillende overheidsdiensten, "gaande van de RVA tot de ontvangstkantoren van de belastingen". Het spoor, De Lijn en bpost blijven wel buiten schot. De keuze voor 30 april als stakingsdag ontlokt bij sommigen de opmerking dat de vakbonden de brug maken tussen het weekend en feestdag 1 mei. Hoppe wuift dat weg. "Het is altijd iets. Als we op vrijdag staken, is het voor een verlengd weekend. Als we het de woensdag doen, is het omdat de scholen dicht zijn in de namiddag. Als men respect heeft voor de ambtenaren, moeten we niet staken." (Belga)