De voornaamste reden voor ziektemeldingen zonder ziek te zijn, is een ziek familielid dat nood heeft aan zorg. Dat is zo voor 31 procent van gevallen. Daarnaast zijn ook nood aan rust na een drukke periode (17 procent), een belastende woon-werkverplaatsing of moeilijke combinatie van werk en privéleven (17 procent) en conflicten met leidingegevenden of collega's (13 procent) belangrijke redenen. Uit de bevraging van Securex komt naar voren dat jongeren zich vaker ziek melden zonder ziek te zijn dan 25-plussers, net als werknemers met een contract van bepaalde duur of een interimjob. In beide gevallen deed een op de vier het al eens. Als verklaring wijst Securex aan dat jongeren - die hun huidige functie vaak als een overgangsjob zien - en werknemers zonder vast contract zich minder sterk verbonden voelen met hun team. (Belga)

De voornaamste reden voor ziektemeldingen zonder ziek te zijn, is een ziek familielid dat nood heeft aan zorg. Dat is zo voor 31 procent van gevallen. Daarnaast zijn ook nood aan rust na een drukke periode (17 procent), een belastende woon-werkverplaatsing of moeilijke combinatie van werk en privéleven (17 procent) en conflicten met leidingegevenden of collega's (13 procent) belangrijke redenen. Uit de bevraging van Securex komt naar voren dat jongeren zich vaker ziek melden zonder ziek te zijn dan 25-plussers, net als werknemers met een contract van bepaalde duur of een interimjob. In beide gevallen deed een op de vier het al eens. Als verklaring wijst Securex aan dat jongeren - die hun huidige functie vaak als een overgangsjob zien - en werknemers zonder vast contract zich minder sterk verbonden voelen met hun team. (Belga)