Verzekeringsmakelaar ADD heeft in samenwerking met het vakblad CFO Magazine een top-3 samengesteld van de meest onderschatte risico's waarmee Belgische bedrijven anno 2016 kampen, of toch zouden moeten kampen. Want volgens de verzekeringsmakelaar schatten al te veel bedrijfsleiders in ons land de risico's die de bedrijfswereld vandaag de dag bedreigen niet ernstig genoeg in.

Welke risico's?

De top-3 is gebaseerd op een enquête - tussen september 2015 en oktober 2015 - bij 200 ondernemingen in België. De bedrijven werden gepolst naar de risico's die het voortbestaan van een onderneming in gevaar kunnen brengen.

Wat blijkt? Acht op de tien Belgische bedrijven zijn niet voorbereid op reputatie- of imagoschade. Voorts toont de enquête aan dat de helft van de Belgische bedrijven de impact van cyberaanvallen en milieuvervuiling onderschat.

Volgens Peter De Roeck, hoofdredacteur bij CFO Magazine, zijn bedrijfsleiders zich onvoldoende onbewust van de impact die reputatieschade op het voortbestaan van hun bedrijf heeft. "Dat stemt tot nadenken. Zeker omdat de twee andere risico's uit de top-3, cybercriminaliteit en milieuvervuiling, naast materieel verlies en financiële gevolgschade, de reputatie van een onderneming zware schade berokkenen", verduidelijkt De Roeck.

Cybercriminaliteit

Opmerkelijk is dat het gevaar van cybercriminaliteit sinds 2014 niet als bedreigender wordt ervaren. Of toch nauwelijks, want amper 17 procent van de bedrijven blijkt zich te verzekeren tegen de financiële gevolgen van cybercriminaliteit. Dat is slechts een verbetering met 2 procentpunten ten opzichte van 2014.

"Amper 15 procent van de respondenten geeft aan alle kosten van een mogelijke cyberaanval in kaart gebracht te hebben. Slechts 1 op 3 heeft een actieplan in geval van een crisissituatie, 40 procent toetst de IT-beveiliging af met een externe expert en nauwelijks de helft van de bedrijven versleutelt kritieke data consequent. Dat maakt van cybercriminaliteit een reëel actiepunt voor de Belgische bedrijven in 2016", aldus Paul Marck, technisch directeur bij ADD.

Milieuvervuiling

Ook milieuvervuiling beschouwt de verzekeringsmakelaar als een bedrijfsrisico. Zo kan bodemverontreiniging verregaande financiële gevolgen hebben voor een bedrijf, maar amper één op de twee bedrijven houdt er rekening mee risico te lopen op bodemverontreiniging. De andere helft dus niet.

(BO)

Verzekeringsmakelaar ADD heeft in samenwerking met het vakblad CFO Magazine een top-3 samengesteld van de meest onderschatte risico's waarmee Belgische bedrijven anno 2016 kampen, of toch zouden moeten kampen. Want volgens de verzekeringsmakelaar schatten al te veel bedrijfsleiders in ons land de risico's die de bedrijfswereld vandaag de dag bedreigen niet ernstig genoeg in. De top-3 is gebaseerd op een enquête - tussen september 2015 en oktober 2015 - bij 200 ondernemingen in België. De bedrijven werden gepolst naar de risico's die het voortbestaan van een onderneming in gevaar kunnen brengen.Wat blijkt? Acht op de tien Belgische bedrijven zijn niet voorbereid op reputatie- of imagoschade. Voorts toont de enquête aan dat de helft van de Belgische bedrijven de impact van cyberaanvallen en milieuvervuiling onderschat. Volgens Peter De Roeck, hoofdredacteur bij CFO Magazine, zijn bedrijfsleiders zich onvoldoende onbewust van de impact die reputatieschade op het voortbestaan van hun bedrijf heeft. "Dat stemt tot nadenken. Zeker omdat de twee andere risico's uit de top-3, cybercriminaliteit en milieuvervuiling, naast materieel verlies en financiële gevolgschade, de reputatie van een onderneming zware schade berokkenen", verduidelijkt De Roeck.CybercriminaliteitOpmerkelijk is dat het gevaar van cybercriminaliteit sinds 2014 niet als bedreigender wordt ervaren. Of toch nauwelijks, want amper 17 procent van de bedrijven blijkt zich te verzekeren tegen de financiële gevolgen van cybercriminaliteit. Dat is slechts een verbetering met 2 procentpunten ten opzichte van 2014."Amper 15 procent van de respondenten geeft aan alle kosten van een mogelijke cyberaanval in kaart gebracht te hebben. Slechts 1 op 3 heeft een actieplan in geval van een crisissituatie, 40 procent toetst de IT-beveiliging af met een externe expert en nauwelijks de helft van de bedrijven versleutelt kritieke data consequent. Dat maakt van cybercriminaliteit een reëel actiepunt voor de Belgische bedrijven in 2016", aldus Paul Marck, technisch directeur bij ADD.Ook milieuvervuiling beschouwt de verzekeringsmakelaar als een bedrijfsrisico. Zo kan bodemverontreiniging verregaande financiële gevolgen hebben voor een bedrijf, maar amper één op de twee bedrijven houdt er rekening mee risico te lopen op bodemverontreiniging. De andere helft dus niet. (BO)