'Wanneer we CEO's de voorbije zomer vroegen naar de opleiding van hun personeel, antwoordde 75 procent dat ze een opleidingsbudget voorzien', aldus Annelies Baelus, Director Open Opleidingen bij Acerta. 'Bij 25 procent van de werkgevers krijgt opleiding echter nog te weinig aandacht. Zij voorzien dit niet, hetgeen niet betekent dat werknemers totaal geen opleiding krijgen, maar wel dat hier geen specifiek budget is voor voorzien.'

Van de werkgevers geeft 48 procent aan dat ze het nodig vinden dat hun personeel een opleiding volgt. Uit meer gerichte vragen blijkt ook hoe belangrijk de werkgevers het vinden dat de werknemers hun job kunnen blijven doen en die ook graag doen, aldus nog de HR-dienstverlener. Een kwart van de CEO's verwacht ook dat de huidige kennis en vaardigheden van hun personeel binnen 3 tot 5 jaar verouderd zullen zijn.

Vorig jaar bleek al uit een bevraging van Acerta bij werknemers dat 43 procent van hen niet op de hoogte is van enig wettelijk voorzien opleidingsbudget. 'Dus zullen werknemers er ook niet naar vragen. Als we zien welke rol de directie en leidinggevenden spelen in het bepalen van wie wat volgt als opleiding, zijn zij het die de opleidingen meer zouden moeten promoten', aldus Baelus.

Zo beslist in 25 procent van de gevallen de leidinggevende alleen over de opleidingen die de bedienden zouden volgen. In bijna 70 procent van de gevallen wordt de beslissing genomen in overleg tussen leidinggevende en bediende. Bij de arbeiders beslist bijna een op de drie zelf over de te volgen opleiding.

De bevraging gebeurde naar aanleiding van de wet op Werkbaar en Wendbaar Werk, die bedrijven verplicht om twee opleidingsdagen per jaar per werknemer te voorzien. Op termijn is het de bedoeling om vijf vormingsdagen gemiddeld per werknemer te voorzien.

'Wanneer we CEO's de voorbije zomer vroegen naar de opleiding van hun personeel, antwoordde 75 procent dat ze een opleidingsbudget voorzien', aldus Annelies Baelus, Director Open Opleidingen bij Acerta. 'Bij 25 procent van de werkgevers krijgt opleiding echter nog te weinig aandacht. Zij voorzien dit niet, hetgeen niet betekent dat werknemers totaal geen opleiding krijgen, maar wel dat hier geen specifiek budget is voor voorzien.' Van de werkgevers geeft 48 procent aan dat ze het nodig vinden dat hun personeel een opleiding volgt. Uit meer gerichte vragen blijkt ook hoe belangrijk de werkgevers het vinden dat de werknemers hun job kunnen blijven doen en die ook graag doen, aldus nog de HR-dienstverlener. Een kwart van de CEO's verwacht ook dat de huidige kennis en vaardigheden van hun personeel binnen 3 tot 5 jaar verouderd zullen zijn. Vorig jaar bleek al uit een bevraging van Acerta bij werknemers dat 43 procent van hen niet op de hoogte is van enig wettelijk voorzien opleidingsbudget. 'Dus zullen werknemers er ook niet naar vragen. Als we zien welke rol de directie en leidinggevenden spelen in het bepalen van wie wat volgt als opleiding, zijn zij het die de opleidingen meer zouden moeten promoten', aldus Baelus. Zo beslist in 25 procent van de gevallen de leidinggevende alleen over de opleidingen die de bedienden zouden volgen. In bijna 70 procent van de gevallen wordt de beslissing genomen in overleg tussen leidinggevende en bediende. Bij de arbeiders beslist bijna een op de drie zelf over de te volgen opleiding. De bevraging gebeurde naar aanleiding van de wet op Werkbaar en Wendbaar Werk, die bedrijven verplicht om twee opleidingsdagen per jaar per werknemer te voorzien. Op termijn is het de bedoeling om vijf vormingsdagen gemiddeld per werknemer te voorzien.