Volgens Vinum et Spiritus, de Belgische federatie voor wijn en gedistilleerd, budgetteerde de federale regering voor 2016-2017 zowat 1,96 miljard euro accijnsinkomsten of 1,67 miljard euro omgerekend voor de periode tot en met september 2017. Volgens de belangenvereniging liep de staat op 21 maanden 242 miljoen euro mis. Daar telt ze 114 miljoen euro aan minderontvangsten van btw bij. "De accijnsverhoging heeft vooral een verschuiving van de alcoholaankopen naar de buurlanden tot gevolg gehad en zorgde ervoor dat in eigen land de consumptie van gedistilleerde dranken (die twee jaar geleden de zwaarste accijnsverhoging voorgeschoteld kregen) verschoof naar de consumptie van andere alcoholhoudende dranken zoals bier en cider." Tweede effect volgens Vinum et Spiritus is een toename van namaakalcohol op de markt. Dit alles grijpt de sector aan om te pleiten voor een nieuw accijnsbeleid. De organisatie verwijst daarbij onder meer naar Nederland, waar de kersverse regering enkel de accijnzen op tabak verhoogt omdat ze volgens Vinum en Spiritus rekening houdt met een lagere verkoop bij hogere accijnzen op alcohol. "Er moet een ander beleid komen, niet alleen qua fiscaliteit, maar ook qua gezondheid", zegt directeur Geert Van Lerberghe. Het gezondheidsbeleid moet zich toespitsen op de minderheid met een problematisch alcoholverbruik in plaats van algemene maatregelen, heet dat. En dus ook lagere accijnzen: "Ze moeten zodanig gezet worden dat het opnieuw interessant wordt die producten hier te kopen. Maar we pleiten niet voor een ongebreidelde consumptie." (Belga)

Volgens Vinum et Spiritus, de Belgische federatie voor wijn en gedistilleerd, budgetteerde de federale regering voor 2016-2017 zowat 1,96 miljard euro accijnsinkomsten of 1,67 miljard euro omgerekend voor de periode tot en met september 2017. Volgens de belangenvereniging liep de staat op 21 maanden 242 miljoen euro mis. Daar telt ze 114 miljoen euro aan minderontvangsten van btw bij. "De accijnsverhoging heeft vooral een verschuiving van de alcoholaankopen naar de buurlanden tot gevolg gehad en zorgde ervoor dat in eigen land de consumptie van gedistilleerde dranken (die twee jaar geleden de zwaarste accijnsverhoging voorgeschoteld kregen) verschoof naar de consumptie van andere alcoholhoudende dranken zoals bier en cider." Tweede effect volgens Vinum et Spiritus is een toename van namaakalcohol op de markt. Dit alles grijpt de sector aan om te pleiten voor een nieuw accijnsbeleid. De organisatie verwijst daarbij onder meer naar Nederland, waar de kersverse regering enkel de accijnzen op tabak verhoogt omdat ze volgens Vinum en Spiritus rekening houdt met een lagere verkoop bij hogere accijnzen op alcohol. "Er moet een ander beleid komen, niet alleen qua fiscaliteit, maar ook qua gezondheid", zegt directeur Geert Van Lerberghe. Het gezondheidsbeleid moet zich toespitsen op de minderheid met een problematisch alcoholverbruik in plaats van algemene maatregelen, heet dat. En dus ook lagere accijnzen: "Ze moeten zodanig gezet worden dat het opnieuw interessant wordt die producten hier te kopen. Maar we pleiten niet voor een ongebreidelde consumptie." (Belga)