"Ook dit jaar kan ik het verslag niet goedkeuren, omdat ik het fundamenteel oneens ben met de visie en de ideologische lijn van het document. Nog te veel worden de inleveringen van werknemers als vanzelfsprekend beschouwd, terwijl het net zij zijn die de zuurstof voor onze economie vormen", zegt Rudy De Leeuw in een persbericht. Als vakbondsvoorzitter is hij regent bij de NBB. De Leeuw wijst onder meer naar de taxshift. "De NBB legt de focus op de extra koopkracht die de hervorming van de personenbelasting met zich meebrengt, maar de stijgende facturen en verminderde tegemoetkomingen die hier tegenover staan, worden vergeten", zegt hij, verwijzend naar duurder onderwijs, openbaar vervoer, elektriciteit en water en de verhogingen van btw en accijnzen. Het ABVV is het voorts oneens met wat volgens de vakbond een pleidooi is voor "een decentralisatie van het loonoverleg naar het ondernemingsniveau", en met "het in vraag stellen van de verloning op basis van ervaring". De vakbond wijst ook op het standpunt dat de extra marges die de ondernemingen zullen ontvangen door de patronale bijdrageverminderingen, niet morgen worden omgezet in lonen. "Het ABVV vraagt zich af waarom de dividenden en bonussen hier buiten beschouwing worden gelaten", klinkt het. (Belga)

"Ook dit jaar kan ik het verslag niet goedkeuren, omdat ik het fundamenteel oneens ben met de visie en de ideologische lijn van het document. Nog te veel worden de inleveringen van werknemers als vanzelfsprekend beschouwd, terwijl het net zij zijn die de zuurstof voor onze economie vormen", zegt Rudy De Leeuw in een persbericht. Als vakbondsvoorzitter is hij regent bij de NBB. De Leeuw wijst onder meer naar de taxshift. "De NBB legt de focus op de extra koopkracht die de hervorming van de personenbelasting met zich meebrengt, maar de stijgende facturen en verminderde tegemoetkomingen die hier tegenover staan, worden vergeten", zegt hij, verwijzend naar duurder onderwijs, openbaar vervoer, elektriciteit en water en de verhogingen van btw en accijnzen. Het ABVV is het voorts oneens met wat volgens de vakbond een pleidooi is voor "een decentralisatie van het loonoverleg naar het ondernemingsniveau", en met "het in vraag stellen van de verloning op basis van ervaring". De vakbond wijst ook op het standpunt dat de extra marges die de ondernemingen zullen ontvangen door de patronale bijdrageverminderingen, niet morgen worden omgezet in lonen. "Het ABVV vraagt zich af waarom de dividenden en bonussen hier buiten beschouwing worden gelaten", klinkt het. (Belga)