De actiedag werd al eerder aangekondigd, en kadert in het verzet van de vakbond tegen de te beperkte maximale loonmarge van 1,1 procent bovenop de index dit en volgend jaar, en de te beperkte stijging van de minimumlonen met 10 cent per uur. De vakbond ijvert dan ook voor onder meer een minimumloon van 14 euro, hogere minimumpensioenen en -uitkeringen en een herziening van de loonwet. De acties van 14 mei zullen verschillende vormen aannemen. In Antwerpen wordt een "mars voor de koopkracht" georganiseerd, terwijl in Gent en Brussel militantenbijeenkomsten staan gepland. Ook in Luik en Waver zou er worden betoogd. Stakingen zijn niet gepland. Om militanten toe te laten deel te nemen aan de acties, zijn wel actie- en stakingsaanzeggingen ingediend. (Belga)

De actiedag werd al eerder aangekondigd, en kadert in het verzet van de vakbond tegen de te beperkte maximale loonmarge van 1,1 procent bovenop de index dit en volgend jaar, en de te beperkte stijging van de minimumlonen met 10 cent per uur. De vakbond ijvert dan ook voor onder meer een minimumloon van 14 euro, hogere minimumpensioenen en -uitkeringen en een herziening van de loonwet. De acties van 14 mei zullen verschillende vormen aannemen. In Antwerpen wordt een "mars voor de koopkracht" georganiseerd, terwijl in Gent en Brussel militantenbijeenkomsten staan gepland. Ook in Luik en Waver zou er worden betoogd. Stakingen zijn niet gepland. Om militanten toe te laten deel te nemen aan de acties, zijn wel actie- en stakingsaanzeggingen ingediend. (Belga)