De bijna continue stijging van het absenteïsme in de Belgische privésector sinds 2001 zette zich ook in het eerste semester van dit jaar zich door. Het totale ziektepercentage voor bedrijven tot 1.000 werknemers evolueerde van 6,70 procent in de eerste helft van vorig jaar naar 6,93 procent in dezelfde periode dit jaar. Terwijl het middellange ziektepercentage (van 1 maand tot 1 jaar) op hetzelfde niveau bleef, kende het lange ziektepercentage (langer dan 1 jaar) een stijging met 4 procent en het korte ziektepercentage (minder dan 1 maand) een stijging met 6 procent. Dus "blijft aandacht voor korte, frequente afwezigheden bij bedrijven noodzakelijk", stelt Karin Roskams, Business Unit Manager Absenteïsme: "Vooral deze afwezigheden zijn op korte termijn kostelijk voor bedrijven en kunnen een indicator zijn voor lange afwezigheden." Lange afwezigheden bepalen steeds meer het totale absenteïsme. In 2001 bedroeg het aandeel lange afwezigheden nog 25 procent van het totale ziektepercentage, in 2018 is dat al 41 procent (telkens eerste helft van het jaar). Bij 50-plussers is dit aandeel het hoogst, maar ook arbeiders hebben met veel lange afwezigheden te maken. Het aandeel lange afwezigheden is dan wel het hoogst bij de oudste werknemers, maar de stijging is verhoudingsgewijs sterker in de jongere leeftijdsgroepen. Naast ouderdom(skwalen), spelen ook psychosociale problemen steeds meer een rol, luidt het. (Belga)

De bijna continue stijging van het absenteïsme in de Belgische privésector sinds 2001 zette zich ook in het eerste semester van dit jaar zich door. Het totale ziektepercentage voor bedrijven tot 1.000 werknemers evolueerde van 6,70 procent in de eerste helft van vorig jaar naar 6,93 procent in dezelfde periode dit jaar. Terwijl het middellange ziektepercentage (van 1 maand tot 1 jaar) op hetzelfde niveau bleef, kende het lange ziektepercentage (langer dan 1 jaar) een stijging met 4 procent en het korte ziektepercentage (minder dan 1 maand) een stijging met 6 procent. Dus "blijft aandacht voor korte, frequente afwezigheden bij bedrijven noodzakelijk", stelt Karin Roskams, Business Unit Manager Absenteïsme: "Vooral deze afwezigheden zijn op korte termijn kostelijk voor bedrijven en kunnen een indicator zijn voor lange afwezigheden." Lange afwezigheden bepalen steeds meer het totale absenteïsme. In 2001 bedroeg het aandeel lange afwezigheden nog 25 procent van het totale ziektepercentage, in 2018 is dat al 41 procent (telkens eerste helft van het jaar). Bij 50-plussers is dit aandeel het hoogst, maar ook arbeiders hebben met veel lange afwezigheden te maken. Het aandeel lange afwezigheden is dan wel het hoogst bij de oudste werknemers, maar de stijging is verhoudingsgewijs sterker in de jongere leeftijdsgroepen. Naast ouderdom(skwalen), spelen ook psychosociale problemen steeds meer een rol, luidt het. (Belga)