De wijzigingen worden van kracht op 1 januari, meldt het bedrijf donderdagochtend, bij de presentatie van zijn halfjaarcijfers. AB InBev zag tijdens de eerste zes maanden van dit jaar de ebitda (winst voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) stijgen met 6,8 procent. De opbrengsten namen met 4,7 procent toe.

AB InBev zag de totale volumes tijdens het eerste halfjaar met 0,3 procent aandikken. Daarbij steeg het volume eigen bieren met 0,7 procent, maar daalde het volume niet-bieren met 3,4 procent.

De genormaliseerde winst per aandeel steeg in het eerste halfjaar met 8,3 procent in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder, tot 1,83 dollar. Het management blijft ervan uitgaan dat de groei in de tweede helft van het jaar zal versnellen.

De wijzigingen worden van kracht op 1 januari, meldt het bedrijf donderdagochtend, bij de presentatie van zijn halfjaarcijfers. AB InBev zag tijdens de eerste zes maanden van dit jaar de ebitda (winst voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) stijgen met 6,8 procent. De opbrengsten namen met 4,7 procent toe.AB InBev zag de totale volumes tijdens het eerste halfjaar met 0,3 procent aandikken. Daarbij steeg het volume eigen bieren met 0,7 procent, maar daalde het volume niet-bieren met 3,4 procent. De genormaliseerde winst per aandeel steeg in het eerste halfjaar met 8,3 procent in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder, tot 1,83 dollar. Het management blijft ervan uitgaan dat de groei in de tweede helft van het jaar zal versnellen.