Het aantal ondernemingen met personeel in de bouwsector bleef heel stabiel, met zowat 27.000 werkgevers in 2017 en 2018. Toch steeg het aantal faillissementen in de sector van 1.701 tijdens de eerste elf maanden van 2017 tot 1.823 tijdens dezelfde periode dit jaar. "Dat cijfer moet in verband gebracht worden met de substantiële toename van het aantal ondernemingen zonder personeel, de kleine zelfstandigen", aldus de Mûelenaere in de marge van de voorstelling van het komende salon Batibouw, dat op 21 februari de deuren opent. In een jaar tijd is het aantal van die ondernemingen zonder personeel gestegen van 77.598 naar 82.554, een toename met 6 procent. De sector van de residentiële bouw herwon aan snelheid tussen september 2017 en augustus 2018, met 63.128 toegekende bouwvergunningen, tegenover 44.385 een jaar eerder. De meerderheid van die vergunningen (33.710) betrof appartementen. In de sector van de niet-residentiële bouw steeg het aantal vergunningen van 3.907 tot 4.786, maar daalde het volume van 40,8 miljoen vierkante meter tot 38,1 miljoen vierkante meter. "We stellen vast dat de bedrijven kleinere oppervlaktes opnemen", aldus de gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw, die dat geen goed nieuws noemt. "Voor de sector zijn het immers de volumes die tellen." Het jaar 2019 wordt een verkiezingsjaar en de Confederatie Bouw heeft daarom een reeks prioriteiten naar voor geschoven voor de overheden. De Confederatie verwacht een groei van 1,8 procent voor de sector in 2019, wat beter is van de nationale groei, die geraamd wordt tussen 1,2 procent en 1,5 procent. (Belga)

Het aantal ondernemingen met personeel in de bouwsector bleef heel stabiel, met zowat 27.000 werkgevers in 2017 en 2018. Toch steeg het aantal faillissementen in de sector van 1.701 tijdens de eerste elf maanden van 2017 tot 1.823 tijdens dezelfde periode dit jaar. "Dat cijfer moet in verband gebracht worden met de substantiële toename van het aantal ondernemingen zonder personeel, de kleine zelfstandigen", aldus de Mûelenaere in de marge van de voorstelling van het komende salon Batibouw, dat op 21 februari de deuren opent. In een jaar tijd is het aantal van die ondernemingen zonder personeel gestegen van 77.598 naar 82.554, een toename met 6 procent. De sector van de residentiële bouw herwon aan snelheid tussen september 2017 en augustus 2018, met 63.128 toegekende bouwvergunningen, tegenover 44.385 een jaar eerder. De meerderheid van die vergunningen (33.710) betrof appartementen. In de sector van de niet-residentiële bouw steeg het aantal vergunningen van 3.907 tot 4.786, maar daalde het volume van 40,8 miljoen vierkante meter tot 38,1 miljoen vierkante meter. "We stellen vast dat de bedrijven kleinere oppervlaktes opnemen", aldus de gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw, die dat geen goed nieuws noemt. "Voor de sector zijn het immers de volumes die tellen." Het jaar 2019 wordt een verkiezingsjaar en de Confederatie Bouw heeft daarom een reeks prioriteiten naar voor geschoven voor de overheden. De Confederatie verwacht een groei van 1,8 procent voor de sector in 2019, wat beter is van de nationale groei, die geraamd wordt tussen 1,2 procent en 1,5 procent. (Belga)