De terugval heeft ook budgettaire gevolgen: de RVA-uitgaven daalden met 696,3 miljoen euro in 2015. Op twee jaar tijd namen de totale uitgaven van de RVA zelfs af met 1,1 miljard euro, of met 11,5 procent. Het aantal werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen daalde met 9 pct tegenover 2014. Het aantal niet-werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen daalde ook in 2015: zowel bij de vrijgestelde oudere werklozen met 15,9 pct, als bij het aantal vrijgestelde werklozen met een bedrijfstoeslag met 6 pct. Het totaal aantal uitkeringsgerechtigde volledig werkloze werkzoekenden en niet-werkzoekenden samen is gedaald met 9,9 pct of 62.459 personen gemiddeld op jaarbasis. Dat komt door de economische groei van 1,4 pct in 2015. Volgens de Nationale Bank is de werkgelegenheid in 2015 toegenomen met gemiddeld 37.500 eenheden. Daarnaast is er een demografische factor: de actieve bevolking en de bevolking op beroepsleeftijd nemen minder toe en er is een grotere uitstroom naar het pensioenstelsel. Tenslotte is er een effect van reglementaire wijzigingen, zoals de beperking van het recht op inschakelingsuitkeringen. Tussen 1 januari en 31 december 2015 zijn 29.155 werklozen die een inschakelingsuitkering ontvingen aan het einde van hun recht gekomen. Bij de tijdelijke werkloosheid is er een daling met 10,1 pct in 2015. De tijdelijke werkloosheid om economische redenen daalde ook en zelfs sterker (-17,9 pct). Het aantal werknemers met een onderbrekingsuitkering is gestegen met 4,3 pct. Er was ook een toestroom van aanvragen eind 2014 om te ontsnappen aan de hervormingen die striktere toelatingsvoorwaarden oplegden in 2015. (Belga)

De terugval heeft ook budgettaire gevolgen: de RVA-uitgaven daalden met 696,3 miljoen euro in 2015. Op twee jaar tijd namen de totale uitgaven van de RVA zelfs af met 1,1 miljard euro, of met 11,5 procent. Het aantal werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen daalde met 9 pct tegenover 2014. Het aantal niet-werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen daalde ook in 2015: zowel bij de vrijgestelde oudere werklozen met 15,9 pct, als bij het aantal vrijgestelde werklozen met een bedrijfstoeslag met 6 pct. Het totaal aantal uitkeringsgerechtigde volledig werkloze werkzoekenden en niet-werkzoekenden samen is gedaald met 9,9 pct of 62.459 personen gemiddeld op jaarbasis. Dat komt door de economische groei van 1,4 pct in 2015. Volgens de Nationale Bank is de werkgelegenheid in 2015 toegenomen met gemiddeld 37.500 eenheden. Daarnaast is er een demografische factor: de actieve bevolking en de bevolking op beroepsleeftijd nemen minder toe en er is een grotere uitstroom naar het pensioenstelsel. Tenslotte is er een effect van reglementaire wijzigingen, zoals de beperking van het recht op inschakelingsuitkeringen. Tussen 1 januari en 31 december 2015 zijn 29.155 werklozen die een inschakelingsuitkering ontvingen aan het einde van hun recht gekomen. Bij de tijdelijke werkloosheid is er een daling met 10,1 pct in 2015. De tijdelijke werkloosheid om economische redenen daalde ook en zelfs sterker (-17,9 pct). Het aantal werknemers met een onderbrekingsuitkering is gestegen met 4,3 pct. Er was ook een toestroom van aanvragen eind 2014 om te ontsnappen aan de hervormingen die striktere toelatingsvoorwaarden oplegden in 2015. (Belga)