De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) steeg met 8,3 procent. Bij de de 25- tot 49-jarigen was er een stijging met 4,7 procent en in de leeftijdscategorie 50-59 jaar nam de werkloosheid af met 5,3 procent. Ze steeg in de leeftijdsklasse van 60-65 jaar dan weer met 11,1 procent, maar daar speelt nog een effect van gewijzigde regelgeving. Het aantal volledig werklozen steeg in alle gewesten: met 3,6 procent in het Vlaams Gewest, met 3 procent in het Waals Gewest en met 3,8 procent in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De volledige werkloosheid steeg op jaarbasis iets sneller bij de vrouwen (+3,5 procent) dan bij de mannen (+3,3 procent). (Belga)

De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) steeg met 8,3 procent. Bij de de 25- tot 49-jarigen was er een stijging met 4,7 procent en in de leeftijdscategorie 50-59 jaar nam de werkloosheid af met 5,3 procent. Ze steeg in de leeftijdsklasse van 60-65 jaar dan weer met 11,1 procent, maar daar speelt nog een effect van gewijzigde regelgeving. Het aantal volledig werklozen steeg in alle gewesten: met 3,6 procent in het Vlaams Gewest, met 3 procent in het Waals Gewest en met 3,8 procent in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De volledige werkloosheid steeg op jaarbasis iets sneller bij de vrouwen (+3,5 procent) dan bij de mannen (+3,3 procent). (Belga)