Het aantal "werkbare" jobs in Vlaanderen stagneert. Waar de werkbaarheidsgraad tussen 2004 en 2010 nog steeg van 52,3 naar 54,3 procent, blijft het percentage in 2013 hangen op 54,6. Dat blijkt uit de jongste Werkbaarheidsmonitor van de SERV, het overlegorgaan van de sociale partners.

Concreet geven werknemers met werkbare jobs aan dat ze niet psychisch vermoeid zijn door hun baan, dat die baan hen motiveert, dat ze voldoende leermogelijkheden biedt en dat hun privé-werkbalans in evenwicht is.

De sociale partners streven naar 60 procent werkbare jobs tegen 2020. SERV-voorzitter Ann Vermorgen erkent het probleem: "Het huidige groeitempo ligt te laag om het streefcijfer van 60 procent werkbaarheidsgraad te halen in 2020. Werkgevers en werknemersorganisaties hebben daarom reeds initiatieven genomen", zo luidt het. Het grootste knelpunt voor de werkbaarheid van jobs blijft werkstress: bijna 30 procent van de Vlaamse werknemers bevindt zich in een problematische situatie op het vlak van werkstress. Dat komt neer op 640.000 werknemers.

De Werkbaarheidsmonitor is een driejaarlijkse enquête bij Vlaamse werknemers. De eerste dateert van 2004. (Belga/SD)


Het aantal "werkbare" jobs in Vlaanderen stagneert. Waar de werkbaarheidsgraad tussen 2004 en 2010 nog steeg van 52,3 naar 54,3 procent, blijft het percentage in 2013 hangen op 54,6. Dat blijkt uit de jongste Werkbaarheidsmonitor van de SERV, het overlegorgaan van de sociale partners.Concreet geven werknemers met werkbare jobs aan dat ze niet psychisch vermoeid zijn door hun baan, dat die baan hen motiveert, dat ze voldoende leermogelijkheden biedt en dat hun privé-werkbalans in evenwicht is. De sociale partners streven naar 60 procent werkbare jobs tegen 2020. SERV-voorzitter Ann Vermorgen erkent het probleem: "Het huidige groeitempo ligt te laag om het streefcijfer van 60 procent werkbaarheidsgraad te halen in 2020. Werkgevers en werknemersorganisaties hebben daarom reeds initiatieven genomen", zo luidt het. Het grootste knelpunt voor de werkbaarheid van jobs blijft werkstress: bijna 30 procent van de Vlaamse werknemers bevindt zich in een problematische situatie op het vlak van werkstress. Dat komt neer op 640.000 werknemers. De Werkbaarheidsmonitor is een driejaarlijkse enquête bij Vlaamse werknemers. De eerste dateert van 2004. (Belga/SD)