Over de voorbije twaalf maanden beschouwd, ontving de VDAB 249.579 vacatures, of 12,3 procent meer dan in de twaalf maanden voordien (tot oktober 2013).

"Het over twaalf maanden gecumuleerd aantal vacatures zit nog altijd in een stijgende trend," meldt de VDAB.

Bij 40 procent van de vacatures worden geen - of nauwelijks - diplomavereisten gesteld. In veel gevallen zijn ervaring of competenties belangrijker. De grootste stijging van de vacatures is terug te vinden bij de groep van de middengeschoolden (+24,5 procent).

Wat de sectoren betreft, kwam de grootste toename van het aantal vacatures de voorbije twaalf maanden op rekening van de sector 'informatica, media en telecom' (+33,1 procent).

Ook in enkele industriële sectoren stijgt de vraag naar werknemers sterk. Opvallend minder vacatures kwamen er vanuit enkele dienstverlenende sectoren en de bouwsector (-8,5 procent). Die bouwsector lijdt onder de buitenlandse concurrentie en kwakkelende conjunctuur. Bij de financiële diensten slonk het werkaanbod met 10 procent.(BO)

Over de voorbije twaalf maanden beschouwd, ontving de VDAB 249.579 vacatures, of 12,3 procent meer dan in de twaalf maanden voordien (tot oktober 2013). "Het over twaalf maanden gecumuleerd aantal vacatures zit nog altijd in een stijgende trend," meldt de VDAB.Bij 40 procent van de vacatures worden geen - of nauwelijks - diplomavereisten gesteld. In veel gevallen zijn ervaring of competenties belangrijker. De grootste stijging van de vacatures is terug te vinden bij de groep van de middengeschoolden (+24,5 procent).Wat de sectoren betreft, kwam de grootste toename van het aantal vacatures de voorbije twaalf maanden op rekening van de sector 'informatica, media en telecom' (+33,1 procent).Ook in enkele industriële sectoren stijgt de vraag naar werknemers sterk. Opvallend minder vacatures kwamen er vanuit enkele dienstverlenende sectoren en de bouwsector (-8,5 procent). Die bouwsector lijdt onder de buitenlandse concurrentie en kwakkelende conjunctuur. Bij de financiële diensten slonk het werkaanbod met 10 procent.(BO)