Het aantal nieuwe ondernemingen in België daalt in de eerste zes maanden van dit jaar. Maar ook het aantal faillissementen gaat naar beneden. Vooral jonge ondernemingen blijven fragiel

Het aantal nieuwe ondernemingen in België zakt in het eerste semester van 2015 met bijna 1500 eenheden. Dat is grotendeels te wijten aan de maand juni die zeer zwak scoort met amper 3000 starters tegenover meer dan 4000 in 2014.

Minder faillissementen

Bij de faillissementen zien we ook een dalende trend. Dat is het goede nieuws van het eerste semester. De eerste zes maanden tellen we 5620 faillissementen. Op de maand maart na is de daling gestaag: -10 procent. 2014 tekende ook al voor een verbetering tegenover 2013.

We stellen vast dat de jonge ondernemingen (met minder dan vijf jaar anciënniteit) zeer fragiel blijven. Ze bedragen 38 procent van de bedrijven die in 2015 failliet zijn gegaan. 18 procent van de gefailleerde ondernemingen zijn zelfs minder dan drie jaar oud. De algemene zwakke kapitalisatie van de Belgische starters blijft een probleem. Ons economisch weefsel betaalt een dure prijs door deze voortijdige verdwijningen.

De gerechtelijke reorganisaties (via de wet op de continuïteit van de ondernemingen, WCO) stabiliseren zich met 532 vonnissen. Dat is bijna evenveel als vorig jaar. De maatregel heeft meer succes in Wallonië, met meer dan 200 vonnissen, dan in Vlaanderen, dat er 160 telt.

Pascal Flisch

Het aantal nieuwe ondernemingen in België daalt in de eerste zes maanden van dit jaar. Maar ook het aantal faillissementen gaat naar beneden. Vooral jonge ondernemingen blijven fragielHet aantal nieuwe ondernemingen in België zakt in het eerste semester van 2015 met bijna 1500 eenheden. Dat is grotendeels te wijten aan de maand juni die zeer zwak scoort met amper 3000 starters tegenover meer dan 4000 in 2014.Bij de faillissementen zien we ook een dalende trend. Dat is het goede nieuws van het eerste semester. De eerste zes maanden tellen we 5620 faillissementen. Op de maand maart na is de daling gestaag: -10 procent. 2014 tekende ook al voor een verbetering tegenover 2013.We stellen vast dat de jonge ondernemingen (met minder dan vijf jaar anciënniteit) zeer fragiel blijven. Ze bedragen 38 procent van de bedrijven die in 2015 failliet zijn gegaan. 18 procent van de gefailleerde ondernemingen zijn zelfs minder dan drie jaar oud. De algemene zwakke kapitalisatie van de Belgische starters blijft een probleem. Ons economisch weefsel betaalt een dure prijs door deze voortijdige verdwijningen.De gerechtelijke reorganisaties (via de wet op de continuïteit van de ondernemingen, WCO) stabiliseren zich met 532 vonnissen. Dat is bijna evenveel als vorig jaar. De maatregel heeft meer succes in Wallonië, met meer dan 200 vonnissen, dan in Vlaanderen, dat er 160 telt.Pascal Flisch