Het gemiddelde aantal leefloners in de eerste twee maanden van 2017 lag op exact 139.412. Vorig jaar werden in diezelfde periode 128.006 leefloners geteld. Uit de cijfers van de POD Integratie blijkt dat de stijging van aantal het vluchtelingen dat in aanmerking komt voor een leefloon, goed is voor zowat de helft van die toename. In totaal waren er in januari en februari gemiddeld 22.325 vluchtelingen die een beroep doen op het leefloon. De vluchtelingen maken daarmee 16 procent uit van het aantal leefloners, zo klinkt het. De POD benadrukt dat er daarnaast nog een structurele toename van het aantal leefloners plaatsvindt. Het gaat dan om een stijging die zich vooral voordoet bij ouderen, laaggeschoolden en alleenstaande ouders. Ook andere factoren - bijvoorbeeld de hervorming van de werkloosheidsreglementering en het stijgend aantal studenten met een leefloon - dragen nog bij tot de totale toename van het aantal leefloners. "We merken dat de gevolgen van de financieel-economische crisis nog lang blijven nazinderen. Daarbovenop hebben de OCMW's eerst de impact van de hervorming van de werkloosheidsreglementering en daarna ook de asielcrisis verwerkt", zegt Julien Van Geertsom van de POD. (Belga)

Het gemiddelde aantal leefloners in de eerste twee maanden van 2017 lag op exact 139.412. Vorig jaar werden in diezelfde periode 128.006 leefloners geteld. Uit de cijfers van de POD Integratie blijkt dat de stijging van aantal het vluchtelingen dat in aanmerking komt voor een leefloon, goed is voor zowat de helft van die toename. In totaal waren er in januari en februari gemiddeld 22.325 vluchtelingen die een beroep doen op het leefloon. De vluchtelingen maken daarmee 16 procent uit van het aantal leefloners, zo klinkt het. De POD benadrukt dat er daarnaast nog een structurele toename van het aantal leefloners plaatsvindt. Het gaat dan om een stijging die zich vooral voordoet bij ouderen, laaggeschoolden en alleenstaande ouders. Ook andere factoren - bijvoorbeeld de hervorming van de werkloosheidsreglementering en het stijgend aantal studenten met een leefloon - dragen nog bij tot de totale toename van het aantal leefloners. "We merken dat de gevolgen van de financieel-economische crisis nog lang blijven nazinderen. Daarbovenop hebben de OCMW's eerst de impact van de hervorming van de werkloosheidsreglementering en daarna ook de asielcrisis verwerkt", zegt Julien Van Geertsom van de POD. (Belga)