Vlaanderen telde in oktober 220.920 niet-werkende werkzoekenden. Dat zijn er 4 procent minder dan een jaar geleden. Bovendien neemt de Vlaamse werkloosheid voor de zesteinde maand op rij af. Opmerkelijk is dat het aantal langdurige werklozen - langer dan een jaar werkzoekend - voor de tweede maand op rij afneemt. Vlaams minister van Werk Philippe Muyters uit alvast zijn tevredenheid over de evolutie op de Vlaamse arbeidsmarkt.

Hoewel de langdurige werkloosheid in Vlaanderen met 1,3 procent afneemt, blijven er nog 66.700 werkzoekenden die al langer dan twee jaar geen baan hebben. Beter is het gesteld met werkzoekenden die minder dan een jaar werkloos waren. Bij die groep daalt de werkloosheid met 6,7 procent.

De afname van de werkloosheid is het gevolg van een gematigde economische groei, luidt het bij de VDAB.

Dat is evenwel niet het geval voor de allochtone bevolkingsgroep, die 59.795 werkzoekenden (+0,7 procent op jaarbasis) telt, wat overeenstemt met 7,1 procent van de geregistreerde arbeidsreserve in Vlaanderen.

Vlaanderen telt nog steeds meer mannelijke (118.202) dan vrouwelijke werkzoekenden (102.718). 53,5 procent van alle Vlaamse werkzoekenden is van het mannelijke geslacht. Een decennium geleden vormden mannelijke werklozen nog een minderheid, maar door het toenemende banenverlies in de industrie - waar vooral mannen actief zijn - en de groei van de tewerkstelling in de tertiaire en quartaire sector - met meer jobkansen voor vrouwen - is het tij gekeerd .

De VDAB merkt op dat meisjes over het algemeen betere schoolprestaties voorleggen dan jongens: 58 procent van de vrouwelijke schoolverlaters is hooggeschoold, bij de jongens is dat amper 39 procent. (BO)

Vlaanderen telde in oktober 220.920 niet-werkende werkzoekenden. Dat zijn er 4 procent minder dan een jaar geleden. Bovendien neemt de Vlaamse werkloosheid voor de zesteinde maand op rij af. Opmerkelijk is dat het aantal langdurige werklozen - langer dan een jaar werkzoekend - voor de tweede maand op rij afneemt. Vlaams minister van Werk Philippe Muyters uit alvast zijn tevredenheid over de evolutie op de Vlaamse arbeidsmarkt.Hoewel de langdurige werkloosheid in Vlaanderen met 1,3 procent afneemt, blijven er nog 66.700 werkzoekenden die al langer dan twee jaar geen baan hebben. Beter is het gesteld met werkzoekenden die minder dan een jaar werkloos waren. Bij die groep daalt de werkloosheid met 6,7 procent. De afname van de werkloosheid is het gevolg van een gematigde economische groei, luidt het bij de VDAB.Dat is evenwel niet het geval voor de allochtone bevolkingsgroep, die 59.795 werkzoekenden (+0,7 procent op jaarbasis) telt, wat overeenstemt met 7,1 procent van de geregistreerde arbeidsreserve in Vlaanderen. Vlaanderen telt nog steeds meer mannelijke (118.202) dan vrouwelijke werkzoekenden (102.718). 53,5 procent van alle Vlaamse werkzoekenden is van het mannelijke geslacht. Een decennium geleden vormden mannelijke werklozen nog een minderheid, maar door het toenemende banenverlies in de industrie - waar vooral mannen actief zijn - en de groei van de tewerkstelling in de tertiaire en quartaire sector - met meer jobkansen voor vrouwen - is het tij gekeerd . De VDAB merkt op dat meisjes over het algemeen betere schoolprestaties voorleggen dan jongens: 58 procent van de vrouwelijke schoolverlaters is hooggeschoold, bij de jongens is dat amper 39 procent. (BO)