Het is normaal dat niet alle werkbare uren effectief gepresteerd worden. Werknemers worden immers ziek, ze gaan met vakantie, nemen tijdskrediet, worden tijdelijk werkloos ... Voor de coronacrisis lag het percentage gewerkte uren net boven de 80 procent, maar in 2020 dook dat onder invloed van corona onder 70 procent, onder meer door de vele tijdelijke werklozen. In 2021 zette het herstel zich in (76,9 procent) en in de eerste zes maanden van dit jaar kwam het aantal gewerkte uren uit op 78,8 procent. Uit de analyse van de gegevens van 260.000 werknemers haalt Acerta ook dat ouderschapsverlof en andere vormen van tijdskrediet dit jaar duidelijk minder populair zijn dan de voorbije jaren. Het ziekteverzuim is daarentegen toegenomen tegenover de coronajaren, en de Belg neemt ook opnieuw meer vakantiedagen op dan twee jaren voordien. Acerta stelde ook vast dat het percentage gewerkte uren tijdens de coronajaren beter op peil bleef in grote ondernemingen dan in kmo's. "Misschien moeten kmo's bekijken hoe ze werknemers ook onderling kunnen delen om zo schaalvoordelen te creëren", oppert het hr-dienstenbedrijf. (Belga)

Het is normaal dat niet alle werkbare uren effectief gepresteerd worden. Werknemers worden immers ziek, ze gaan met vakantie, nemen tijdskrediet, worden tijdelijk werkloos ... Voor de coronacrisis lag het percentage gewerkte uren net boven de 80 procent, maar in 2020 dook dat onder invloed van corona onder 70 procent, onder meer door de vele tijdelijke werklozen. In 2021 zette het herstel zich in (76,9 procent) en in de eerste zes maanden van dit jaar kwam het aantal gewerkte uren uit op 78,8 procent. Uit de analyse van de gegevens van 260.000 werknemers haalt Acerta ook dat ouderschapsverlof en andere vormen van tijdskrediet dit jaar duidelijk minder populair zijn dan de voorbije jaren. Het ziekteverzuim is daarentegen toegenomen tegenover de coronajaren, en de Belg neemt ook opnieuw meer vakantiedagen op dan twee jaren voordien. Acerta stelde ook vast dat het percentage gewerkte uren tijdens de coronajaren beter op peil bleef in grote ondernemingen dan in kmo's. "Misschien moeten kmo's bekijken hoe ze werknemers ook onderling kunnen delen om zo schaalvoordelen te creëren", oppert het hr-dienstenbedrijf. (Belga)