Ook het aantal werknemers dat vier vijfde of meer aan de slag is, stijgt de laatste jaren gestaag. Bijna 78 procent is minstens vier vijfde aan de slag. Dat is een stijging van zowat 4 procent in vergelijking met vijf jaar geleden. Het aantal werknemers dat minder dan vier vijfde aan de slag is, zakt al jaren aan een stuk. Vooral het aandeel werknemers dat halftijds of minder werkt, is de afgelopen vijf jaar gekelderd: van 14,1 naar 11,4 procent. De krapte op de arbeidsmarkt is volgens Acerta de verklaring voor de verschuiving van deeltijdse naar voltijdse contracten. "We zien al enkele jaren een trend waar lagere tewerkstellingsvormen (minder dan 80 procent, nvdr.) steeds minder populair worden. De coronacrisis heeft de groei naar meer voltijdse tewerkstelling wel ietwat afgeremd, maar toch zitten we nu op het hoogste niveau ooit van mensen die voltijds werken. De coronacrisis heeft er bovendien mee voor gezorgd dat het aantal contracten met een halftijdse tewerkstelling of minder, sterk is gedaald. Trekt de economie terug aan, dan komen eerst de 'kleine' jobs vermoedelijk wel terug, evenals de interims", aldus Dirk Vanderhoydonck, directeur Flexsourcing Acerta. Belgische bedrijven kunnen volgens een berekening van Acerta nog 300.000 voltijdse equivalenten creëren als ze hun werknemers die nog niet voltijds aan de slag zijn wel richting een voltijds contract sturen, of 145.000 werknemers die minder dan 80 procent werken naar een viervijfdecontract sturen. "Als bedrijven de drempels naar een voltijdse tewerkstelling kunnen verlagen, is er nog enorm veel potentieel. Thuiswerk aanbieden/aanhouden kan bijvoorbeeld een hefboom zijn, net als een uitgebalanceerd flexibel loonbeleid", oppert Dirk Vanderhoydonck. (Belga)

Ook het aantal werknemers dat vier vijfde of meer aan de slag is, stijgt de laatste jaren gestaag. Bijna 78 procent is minstens vier vijfde aan de slag. Dat is een stijging van zowat 4 procent in vergelijking met vijf jaar geleden. Het aantal werknemers dat minder dan vier vijfde aan de slag is, zakt al jaren aan een stuk. Vooral het aandeel werknemers dat halftijds of minder werkt, is de afgelopen vijf jaar gekelderd: van 14,1 naar 11,4 procent. De krapte op de arbeidsmarkt is volgens Acerta de verklaring voor de verschuiving van deeltijdse naar voltijdse contracten. "We zien al enkele jaren een trend waar lagere tewerkstellingsvormen (minder dan 80 procent, nvdr.) steeds minder populair worden. De coronacrisis heeft de groei naar meer voltijdse tewerkstelling wel ietwat afgeremd, maar toch zitten we nu op het hoogste niveau ooit van mensen die voltijds werken. De coronacrisis heeft er bovendien mee voor gezorgd dat het aantal contracten met een halftijdse tewerkstelling of minder, sterk is gedaald. Trekt de economie terug aan, dan komen eerst de 'kleine' jobs vermoedelijk wel terug, evenals de interims", aldus Dirk Vanderhoydonck, directeur Flexsourcing Acerta. Belgische bedrijven kunnen volgens een berekening van Acerta nog 300.000 voltijdse equivalenten creëren als ze hun werknemers die nog niet voltijds aan de slag zijn wel richting een voltijds contract sturen, of 145.000 werknemers die minder dan 80 procent werken naar een viervijfdecontract sturen. "Als bedrijven de drempels naar een voltijdse tewerkstelling kunnen verlagen, is er nog enorm veel potentieel. Thuiswerk aanbieden/aanhouden kan bijvoorbeeld een hefboom zijn, net als een uitgebalanceerd flexibel loonbeleid", oppert Dirk Vanderhoydonck. (Belga)